Oppilaskunta ja osallisuus

Kaikki Ylikiimingin koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan, ja jokaisella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa. Oppilaskunnan toiminnan tavoitteena on lisätä oppilaiden hyvinvointia vaikuttamalla koulun ilmapiiriin ja koulussa viihtymiseen sekä osallistua koulun päätöksentekoon.  

Jokaisella yksiköllä on oma oppilaskunnan hallitus, minkä jäsenet valitaan luokissa oppilaiden kesken äänestämällä. Hallitus edustaa kaikkia koulun oppilaita, ja sen tukena toimii oppilaskunnan ohjaava opettaja. Hallitus kokoontuu säännöllisesti lukuvuoden aikana. Hallituksen tehtävänä on johtaa oppilaskunnan toimintaa ja osallistaa siihen kaikkia oppilaskunnan jäseniä. Tavoitteena on lisätä oppilaiden osallistamista ja kuulluksi tulemista koulun arjessa. Tästä esimerkkinä ovat syksyisin luokissa toteutettavat kyselyt kouluviihtyvyyttä tukevista ja lisäävistä asioista, joita käytetään hyödyksi oppilaskunnan vuosikelloa suunniteltaessa. Hallitus suunnittelee ja toteuttaa yhdessä koko oppilaskunnan kanssa lukuvuoden aikana erilaisia tapahtumia, projekteja ja tempauksia. Oppilaiden suunnittelemat ja toteuttamat välituntikerhot ovat myös hyvä esimerkki oppilaskunnan toiminnasta. Välituntikerhojen pitäjät ovat 5-6 luokan oppilaita ja kerhojen toiminnasta vastaavat Anneli Lietsalmi ja Juha-Matti Joki. 

Oppilaskuntatyötä organisoivat Ylikiimingin yksikössä Tessa Tieksola (alakoulu) ja Marjo (yläkoulu) sekä Vesalassa Helena Malinen ja Anneli Lietsalmi.

Osallisuusryhmien kokoonpanot

Vesalan yksikön oppilaskunta

Ylikiimingin yksikön alakoulun oppilaskunta

Ylikiimingin yksikön yläkoulun oppilaskunta

Ympäristöraati

Osallisuusryhmä