STEAM

STEAM-pedagogiikka on opetusmenetelmä, joka yhdistää tieteen, teknologian, insinööritaidon, taiteen ja matematiikan oppimisen taitoja ja pyrkii edistämään oppilaiden kriittistä- sekä luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisua. STEAM-pedagogiikan avulla pyritään kokonaisvaltaisempaan oppimiseen, oppilaiden syvempään ymmärrykseen opiskeltavasta ilmiöstä ja herätetään kiinnostuneisuutta luonnontieteitä kohtaan.

Ylikiimingin koulussa oppilailla on mahdollisuus opiskella STEAM-pedagogian mukaisesti kaikilla luokka-asteilla. STEAM-toiminta alkoi Vesalan koulussa kuuden oululaisen koulun kehittämishankkeena, ja Ylikiimingin koulujen yhdistyttyä vuonna 2019 siitä tuli koko koulun yhteinen painopiste/kehittämiskohde.

Olemme rakentaneet STEAM-polun, jossa on määritelty eri vuosiluokille teemat. Näitä teemoja käsitellään mm. STEAM-projekteja tehdessä. Teemoissa korostuu ihmisen luontosuhde, yrittäjyys ja paikallisuus. STEAM on myös ylikiiminkiläisiä toimijoita yhdistävä tekijä. Teemme monipuolista yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja paikallisten toimijoiden kanssa. Tästä esimerkkinä yhdessä rakennetut puutarhamiljööt ja sen pedagogian tuominen osaksi STEAM-polkuamme.

Molemmassa yksikössä on STEAM-toimintaa mahdollistava maker-oppimisympäristö ja siihen kuuluvat välineet. Vesalassa tilan nimi on Tuunaamo ja se on samalla myös virallisen FabLab Vesalan toimintaympäristö. Ylikiimingin yksikössä maker-ympäristö muodostuu yläkoulun Linkki-tilasta sekä alakoulun tiloissa olevista taito- ja taideainetiloista.

STEAM-toimintamme kuvia voit katsoa Instagramista hästägeillä #steaminyki ja #fablabvesala.

Lue tästä STEAM-tarina: "Enemmän kuin koulu"

Katso tästä STEAM in Oulun video: "Yhdessä olemme enemmän"

Lue tästä Mun Oulun artikkeli "Tutki, kokeile erehdy ja keksi"

Katso videolta, miten Tuunaamo sai alkunsa