Ylikiimingn koulun yksiköt ilmakuvissa.

KOULUN KOTISIVUT UUDISTUVAT. TIEDOT PÄIVITTYVÄT LÄHIAIKOINA.

Ylikiimingin koulu on nykyaikainen oululainen yhtenäiskoulu

Koulumme muodostuu kahdesta yksiköstä: Ylikiimingin yksiköstä(kuvassa ylhäällä) ja Vesalan yksiköstä(kuvassa alhaalla). Koulussamme opiskelee noin 500 oppilasta.

Tavoitteena on, että kukin yhdeksäsluokkalainen tuntee vahvuutensa, hakeutuu ja pääsee itselleen parhaaseen jatkokoulutukseen.

Ylikiimingin koulu kehittää erityisesti STEAM-pedagogiikkaa ja vuosiluokkiin sitomatonta opetusta ja olemme myös Digione- pilottikoulu. Ylikiimingin koulu on aktiivisesti mukana Vihreä lippu -toiminnassa.