Tiimit

Kuka (kulttuuri ja kansainvälisyys)

Kuka-tiimin tehtävänä on vahvistaa ylikiiminkiläistä kulttuuri-identiteettiä sekä luoda ja ylläpitää Ylikiimingin koulun kansainvälisiä suhteita. Tiimi koordinoi Ylikiimingin koulun juhlia ja kulttuuriopetussuunnitelman toteutumista. Kansainvälisyys näkyy Ylikiimingin koulussa Kuka-tiimin toimesta mm. Erasmus+-ohjelmassa mukana olemisessa.  

Digi (digitaalisuus ja STEAM)

Digi-tiimin tehtävänä on tukea koulun henkilökunnan ja oppilaiden digitaalisten taitojen kehittymistä sekä ylläpitää jo valmiiksi opittuja taitoja. Tiimi vastaa myös koulun STEAM–toiminnasta ja tukee koulun STEAM-opinpolun toteutumista. Lukuvuoden aikana tapahtuvaa toimintaamme ovat esimerkiksi oppilaiden DigiPassi-kilpailu sekä koulun mediataitoviikon ohjelman koordinointi. 

Hyvis (hyvinvointi)

Hyvis-tiimin tehtävänä on tukea oppilaiden fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista hyvinvointia sekä lisätä osallisuutta ja me-hengen vahvistamista. Tiimi suunnittelee ja toteuttaa lukuvuoden aikana erilaisia hyvinvointiin liittyviä projekteja, kuten Vahvuus-viikon ja Välkkämaratonin. Tavoitteena on myös henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen – fyysisesti ja henkisesti hyvinvoiva aikuinen.  

Opas (oppimisen tuki)

Opas-tiimin tehtävänä on toimia oppilaiden ja kouluyhteisön tukena erilaisissa pedagogisissa ja oppilashuollollisissa haasteissa ennakoimalla, ennaltaehkäisemällä ja tukemalla kollegoja. Opas-tiimiin kuuluu kaikki koulun erityisopettajat. Lisäksi Opas-tiimi koordinoi lukuvuoden aikana toteuttavaa oppilaiden osallisuusprojektia.   

KesTu (kestävä kehitys ja -tulevaisuus)

KesTu-tiimin tehtävänä on vahvistaa oppilaiden luontosuhdetta, kansalaistaitoja, kykyä huolehtia itsestä ja ympäristöstä sekä kannustaa elävään elämäntapaan. Tiimi mm. koordinoi Vihreä lippu –toimintaa ja oppilaista koostuvaa ympäristöraatia. Vihreä lippu –toimintaa toteutetaan vuosittain erilaisten teemojen avulla, johon myös ympäristöraati osallistuu.