Tiimit

Kuka (kulttuuri ja kansainvälisyys)

Kuka-tiimin tehtävänä on vahvistaa ylikiiminkiläistä kulttuuri-identiteettiä sekä luoda ja ylläpitää Ylikiimingin koulun kansainvälisiä suhteita. Tiimi koordinoi Ylikiimingin koulun juhlia ja kulttuuriopetussuunnitelman toteutumista. Kansainvälisyys näkyy Ylikiimingin koulussa Kuka-tiimin toimesta mm. Erasmus+ -ohjelmassa mukana olemisessa.  

Digi (digitaalisuus ja STEAM)

Digi-tiimin tehtävänä on tukea koulun henkilökunnan ja oppilaiden digitaalisten taitojen kehittymistä sekä ylläpitää jo valmiiksi opittuja taitoja. Tiimi vastaa myös koulun STEAM –toiminnasta ja tukee koulun STEAM- opinpolun toteutumista. Lukuvuoden aikana tapahtuvaa toimintaamme ovat esimerkiksi oppilaiden DigiPassi -kilpailu sekä koulun mediataitoviikon ohjelman koordinointi. 

Hyvis (hyvinvointi)

Hyvis-tiimin tehtävänä on tukea oppilaiden fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista hyvinvointia sekä lisätä osallisuutta ja me-hengen vahvistamista. Tiimi suunnittelee ja toteuttaa lukuvuoden aikana erilaisia hyvinvointiin liittyviä projekteja, kuten Vahvuus-viikon ja Välkkämaratonin. Tavoitteena on myös henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen – fyysisesti ja henkisesti hyvinvoiva aikuinen.  

Opas (oppimisen tuki)

Opas-tiimin tehtävänä on toimia oppilaiden ja kouluyhteisön tukena erilaisissa pedagogisissa ja oppilashuollollisissa haasteissa ennakoimalla, ennaltaehkäisemällä ja tukemalla kollegoja. Opas-tiimiin kuuluu kaikki koulun erityisopettajat. Lisäksi Opas-tiimi koordinoi lukuvuoden aikana toteuttavaa oppilaiden osallisuusprojektia.   

KesTu (kestävä kehitys ja -tulevaisuus)

KesTu-tiimin tehtävänä on vahvistaa oppilaiden luontosuhdetta, kansalaistaitoja, kykyä huolehtia itsestä ja ympäristöstä sekä kannustaa elävään elämäntapaan. Tiimi mm. koordinoi Vihreä lippu –toimintaa ja oppilaista koostuvaa ympäristöraatia. Vihreä lippu – toimintaa toteutetaan vuosittain erilaisten teemojen avulla, johon myös ympäristöraati osallistuu.