Arviointi

Tällä sivulla kerrotaan arvioinnin periaatteista ja käytännöistä.

(Viime keväänä tehdyn huoltajakyselyn tulosten mukaan isoin kehittämiskohde on siinä, miten arvioinnin perusteista kerrotaan huoltajille. Tuhat vastaajaa kokee, ettei ole saanut tietoa siitä, miten arvioinnin eri osa-alueita: oppiminen, osaaminen ja työskentely painotetaan kokonaisarvioinnissa.)