Koulumme

Ylikiimingissä on yksi koulu ja siinä kaksi eri yksikköä: Ylikiimingin yksikkö, jossa on vuosiluokat 1-9, sekä Vesalan yksikkö, jossa on vuosiluokat 1-6. Ylikiimingin yksikön oppilaista n. 85% on kuljetutusoppilaita. Oppilaat tulevat keskustan lisäksi eri kyliltä. Vesalan yksikön oppilaat tulevat Reki-Vesalan alueelta. Molemmassa yksikössä toimii myös Ylikiimingin päiväkoti.

Ylikiimingin yksikössä on tehty vahvaa kehittämistyötä vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen merkeissä vuodesta 2016 lähtien ja nykyään se on koko yksikön toimintamalli. Yläkoulussa VSOP:n mukaan opiskelee yksittäisiä oppilaita ja oppilasryhmiä. Alakoulussa kaikki oppilaat opiskelevat vuosiluokkiin sitomattomasti. VSOP:n avulla jokaiselle oppijalle rakennetaan paras mahdollinen koulupolku.

Vesalassa on oltu STEAM-toiminnassa mukana heti sen Oulussa olon alusta asti ja koulujen yhdistymisen myötä siitä tuli yhteinen hankkeemme. Nykyään STEAM on vahva osa molempien yksiköiden toimintakulttuuria ja olemmekin rakentaneet koululle oman STEAM-polun, joka painottuu ympäristöön ja luontoon.

Molemmassa yksikössä on omat maker-tilat. FabLab Vesala on Suomen ensimmäinen virallinen peruskoulu-FabLab. Siellä ympäristössä on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kehitetty kaikille kyläläisille avoin toiminta Vesala Open.

Ylikiimingin koulu on myös Virheä lippu -koulu ja tämä näkyy monella tavalla koulun toiminnassa.