Katusuunnittelu

Ritaharju, ilmakuva.

Katusuunnittelun lähtökohtana ovat asemakaava, kaavoituksen yhteydessä laaditut liikenne- ja muut yleissuunnitelmat sekä selvitykset. Katusuunnittelussa huomioidaan eri liikennemuodot, liikenneturvallisuus, kunnossapidon tarpeet, esteettömyys, järkevyys, esteettisyys ja kustannuksiltaan tarkoituksenmukainen rakentaminen.
 

Mikä on katusuunnitelma?


Katusuunnitelma on hallinnollinen, yleisen alueen käyttöä koskeva maankäyttö- ja rakennusasetusten määräämä suunnitelma, jonka perusteella katu saa rakennusluvan. Asetuksen mukaan katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen eri käyttötarkoitukset sekä kadun sopeutuminen ympäristöön, liikennejärjestelyjen periaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema, päällystemateriaali, istutukset ja pysyvät rakennelmat ja laitteet.

Katusuunnitelma on asiakirja, joka on julkinen kaikille sidosryhmille koko prosessin ajan, alkaen sen suunnitteluvaiheesta ja jatkuen sen hyväksymisvaiheeseen asti. Suunnitteluprosessin aikana tiedotamme kaikkia tahoja hankkeen aikataulusta, vaikutuksista ja sisällöstä.