Rakentaminen

Oulun kaupunkimaisema, ilmakuva.

Kaupunkielämän perusedellytyksiä luodaan ja pidetään yllä julkisen rakentamisen avulla. Nämä rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia.

Rakennuttajana vastaamme katujen, siltojen, torien sekä viheralueiden ja venesatamien rakennuttamisesta ja niihin liittyvistä viranomaistehtävistä.

Rakentamispalvelut tilaamme alan urakoitsijoilta sekä Oulun Infra -liikelaitokselta.

Infrainvestoinnit ja rakennusohjelmat
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden infrainvestoinnit:
 

Oulun kaupungin talousarvio (sivut 163-168)


Yhdyskuntalautakunnan hyväksymät rakennusohjelmat:
 

Katurakennusohjelma 2024

Pääliikenneväylien ja muiden liikennejärjestelyiden rakennusohjelma 2024

Ympäristörakentamisen työohjelma 2024

Rakentamiskohteet


Rakentamiskohteet löytyvät Karttatie-palvelusta, verkkosivun vasemmassa yläkulmassa olevan valikon takaa. Rakentamiskohteista ja muun muassa niistä aiheutuvista häiriöistä tiedotetaan hankkeiden luonteen mukaisesti niiden ollessa ajankohtaisia.

Kuva Karttatie-palvelusta verkkosivuilta.
Karttatie-palvelun valikot löytyvät sivun vasemmasta yläkulmasta.