Kielet

A1-kielen opetus alkaa 1. luokalla, ja kieltä opiskellaan peruskoulun loppuun asti. A1-kielinä tarjotaan Martinniemessä englantia ja ruotsia. Ryhmän perustamisraja on 12 oppilasta. Jos A1-kieleksi valitaan joku muu kuin englanti, suositellaan, että oppilas valitsee englannin A2-kielenään. 

Kaikilla perusasteen kouluilla tarjotaan vapaaehtoista, toista vierasta kieltä (A2-kieli). Kieliryhmän syntyminen edellyttää, että vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen. kieltä. Aloitettuaan A2-kielen opinnot 4. luokalla oppilas opiskelee sitä 9. luokan loppuun asti. 

Lukuvuonna 2023-2024 kielten opintoja on seuraavanlaisesti:
A1-kieli englanti
B1-kieli ruotsi
A2-kieli saksa ja ruotsi

Lukuvuonna 2022-2024 kieliopintoja oli seuraavanlaisesti:
A1-kieli englanti
B1-kieli ruotsi
A2-kieli saksa ja ruotsi

Martinniemen koulun yhteyshenkilö kielten opetuksen asioissa on ruotsin ja englannin kielen lehtori Aila Saastamoinen p. 050 407 3165

Peruskoulussa opiskeltavat kielet

  • A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 1. luokalla ja jota opiskellaan 9. luokan loppuun asti. Oppilas valitsee kielen koulunsa tarjoamista kielivaihtoehdoista.  A1-kielen opiskelu alkaa 1. luokalla vuoden 2020 alusta lähtien. A1-kielivalinta tehdään esiopetusvuoden keväällä.
  • Toisen, vapaaehtoisen A-kielen (A2) voi aloittaa 4. luokalla. Sen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti.
  • B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, joka alkaa 6. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti.
  • B2-kieli on valinnainen vieras kieli, joka alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti. B2-kieli on valinnan mukaan espanja, ranska, saksa, venäjä, italia tai jokin muu kieli.

Lisätietoa Oulun kaupungin kielten opetuksesta

Kielten hakujen tullessa ajankohtaiseksi, ilmoitetaan niistä erikseen Wilman välityksellä.