Poissaoloihin puuttuminen

Oulun kaupungin kouluille on kehitetty läsnäolon tukemisen malli, joka sisältää toimintaohjeita oppilaiden läsnäolon ja kiinnittymisen tukemiseen sekä koulupoissaolojen ennaltaehkäisemiseen, seurantaan ja niihin puuttumiseen. Ohjeet on suunnattu koulun ja oppilashuoltopalvelujen henkilöstölle sekä huoltajille, lapsille ja nuorille. Ohjeet perustuvat velvoittavaan koulutuslainsäädäntöön ja suostumukseen perustuvaan oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntöön. Mallin nimi on Hyvä olla koulussa! Läsnäolon tukeminen Oulussa.

Lue Läsnäolon tukemisen mallia tästä.

Martinniemen koulun poissaolo-ohjeet

Säännöllinen koulunkäynti on oppimisen kannalta ensiarvoisen tärkeää, joten poissaolojen syyt tulee selvittää välittömästi.
Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan lastensa poissaoloista viipymättä Wilmassa. Näin opettajat ovat ajan tasalla siitä, mitkä oppilaan poissaoloista ovat luvallisia (esimerkiksi sairauspoissaoloja) ja mitkä luvattomia.

Huoltaja voi merkitä terveyssyistä johtuvat poissaolot ja luvattomat poissaolot suoraan Wilmaan. Koulun käytäntönä on, että huoltajat eivät käytä "muu hyväksytty poissaolo" -merkintää, vaan ovat muissa kuin terveyssyistä johtuvissa tai luvattomissa poissaoloissa yhteydessä luokanvalvojaan, joka tekee merkinnät Wilmaan.
Opettaja voi tarvittaessa olla yhteydessä oppilaan huoltajaan kaikenlaisten poissaolojen syiden selvittämisessä.
 

Lomien anominen

Luokanopettaja voi myöntää enintään 1-5 päivän poissaolot. Sitä pitemmät poissaolot myöntää rehtori.
Poissaolot anotaan Wilmasta löytyvällä lomakkeella (Hakemukset ja päätökset-> Tee uusi hakemus-> Hakemus poissaoloon koulusta).
Poissaolon aikaiset koulutehtävät selvitetään etukäteen ja opiskellaan itsenäisesti.