Oppilaskunta

Kaikki Martinniemen koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Jokainen luokka valitsee edustajat hallitukseen eli ministerin ja varaministerin. Ministerit toimivat tiedonsiirtäjinä luokkiin. Hallitus suunnittelee tempauksia ja tapahtumia. 

Koulun oppilaat voivat kertoa oppilaskunnan edustajille omia toiveitaan ja ideoitaan, joita oppilaskunnan hallitus toteuttaa harkintansa ja mahdollisuuksiensa mukaan. 

Oppilaskunnan ministerit osallistuvat säännöllisesti yhteisöllisen oppilashuollon kokoukseen, eli hyvinvointitiimiin. Siellä saadaan oppilaiden mielipiteitä ja ideoita hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden kehittämiseksi sekä muihin ajankohtaisiin keskusteluihin. Oppilaiden osallisuutta koulumme toimintaan laajennetaan ja monipuolistetaan joka vuosi entisestään. 

Oppilaskuntaa ohjaa Eija Sutela.