Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:

Kodin ja koulun yhteistyö

Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta, joka on myös koulun virallinen viestintäkanava. Muut yhteydenpito ja yhteistyötavat sovitaan yhdessä luokanopettajan kanssa. 

Järjestämme vanhempainillat pääsääntöisesti luokka-asteittain, ja niiden ajankohdat ilmoitetaan erikseen.

Huoltajan on mahdollista käydä kerran vuodessa kehityskeskustelu lapsensa luokanopettajan kanssa yhdessä lapsen kanssa. Lisäksi vuosiluokilla 1-4 pidetään arviointikeskustelu joulu-tammikuussa. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

Kehityskeskustelu on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi -menetelmällä niiden luokanopettajien kanssa, jotka ovat jo käyneet menetelmäkoulutuksen. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1. ja 7. luokilla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltaja voivat myös itse pyytää tarpeen mukaan koululta aikaa Lp-keskustelua varten.

1.-4. luokilla myös väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja.

Kotikoulutoimikunta

Martinniemen koululla toimii kotikoulutoimikunta, joka edustaa kaikkia huoltajia.   

Kotikoulutoimikunnan tarkoitus on tehdä yhteistyötä rakentavasti yhdessä koulun henkilökunnan kanssa koululaistemme hyväksi.  Toiminnan ajatuksena on toimia linkkinä koulun henkilökunnan ja perheiden kesken ja käsitellä yhdessä mieltä askarruttavia asioita, luoda, vahvistaa ja kehittää yhteisiä toimintatapoja sekä tiivistää kodin ja koulun yhteistyötä.  

Kotikoulutoimikunta auttaa koulua sen toiminnassa tukemalla oppilaita ja opettajia sekä koulun opetus- ja työsuunnitelmia. Kotikoulutoimikunnan kautta vanhemmat voivat verkostoitua ja kokoukset toimivat keskustelufoorumeina. Kokouksissa on paikalla myös koulun edustaja, ja niissä kuullaan kodin ja koulun kuulumisia. Koulun edustajana toimii Katri Malinen-Metso.   

Kotikoulutoimikunta voi osallistua erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja varainkeräämiseen. Kotikoulutoimikunnan tarkoituksena on olla mukana koulua koskevassa ajankohtaisessa keskustelussa. Martinniemen koulun kotikoulutoimikunta kokoontuu koululla säännöllisesti sekä tarpeen mukaan. Kotikoulutoimikunta pyrkii edistämään myös lasten hyvinvointia yhteisöllisin keinoin ja on näin ollen mukana myös yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä.

Tiedottamiseen käytetään Wilmaa sekä Facebook -ryhmää ”Martinniemen kotikoulutoimikunta”  

Katso 10 askelta kohti toimivaa yhteistyötä tästä.

Edustajat   

Maarit Kleemola 040 847 0601

Kati Perander 040 596 1983

Minna Kyngäs-Heikkilä 040 509 2497 

Marko Perander, (Pj.) 040 555 8591 

Lotta Tapionkaski-Jaskari 044 992 9583 

Iida Tiiro 040 747 0292

Jenna Keskimäinen 050 442 4441 

Katariina Kuosmanen 040 809 8926

Koulun edustus 

Katri Malinen-Metso 050 563 1628, Koti-koulu vastuuhenkilö