3.-luokkalaisten vieraan kielen valinta 19.2.-3.3.2024 ja valintainfo Teams:ssa 14.2.2024

15.01.2024

3.luokkalaiset valitsevat vapaaehtoisen vieraan kielen (A2-kieli) 19.2.-3.3.2024. Valintainfo pidetään keskiviikkona 14.2.2024.

Oulun kaupungin kolmasluokkalaisilla on mahdollisuus aloittaa toisen vieraan kielen (A2) opiskelu neljänneltä luokalta. Kyky ymmärtää ja puhua useampaa kieltä on hyödyllinen taito, joka avaa mahdollisuuksia opiskella ja työskennellä eri maissa. Vieraiden kielten opiskelu auttaa ymmärtämään muita ihmisiä ja kulttuureja, mikä on äärimmäisen tärkeää nykypäivän maailmassa. A2-kielivalintaa tehdessä lapsen oma innostus ja halu oppia uutta kieltä on oleellista, koska kyseessä on vapaaehtoinen kieli.

Kaupungin yhteinen A2-kielen valintainfo pidetään verkossa Microsoft Teams -kokouksena keskiviikkona 14.2.2024 klo 18-19. Teams-linkki tilaisuuteen tässä: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä. Tervetuloa!


A2-kielen valinta
- A2-kieli on toinen vieras kieli.
- A2-kieli on vapaaehtoinen kieli.​ 
- Oulun kaupungissa tarjotaan A2-kielinä englantia, espanjaa, ranskaa, ruotsia, saksaa ja venäjää.​
- A2-kieli valitaan oman koulun tarjoamista kielistä.​ 
- Metsokankaan koulu tarjoaa A2-kielinä espanjaa, ranskaa ja saksaa.
- Kieliryhmän perustamisraja on 12 oppilasta.​ 
- Metsokankaan koululle on yleensä muodostunut oma A2-kielen ryhmä, vaihdellen espanjan ja saksan välillä. Kieliryhmä voi kuitenkin muodostua myös naapurikoululle, koska koulut tekevät tarvittaessa yhteistyötä kielenopetuksessa. Metsokankaan yhteistyökoulu on Kaakkurin koulu.
- Kieliryhmän opetus järjestetään siinä koulussa, jossa valitsijoita on eniten. Tämä voi siis tarkoittaa siirtymistä kielen tunneille toiselle koululle. A2-kielen opiskelijoiden osalta noudatetaan Oulun kaupungin yleisiä koulukuljetusperiaatteita.
A2-kielen valinta tehdään viikoilla 8–9 eli 19.2.-3.3.2024. Valinta tehdään Wilmassa huoltajan tunnuksilla yhdessä oppilaan kanssa. Valinnan tekeminen on vapaaehtoista, eikä kieltä tarvitse valita lainkaan, jos sen opiskelu ei oppilasta kiinnosta. Valinnan yhteydessä kysytään myös oppilaan valmiutta aloittaa opiskelu muussa kuin omassa koulussa, jos Metsokankaalle ei muodostu omaa A2-kielen ryhmää.
- Perusopetus- ja nuorisojohtaja tekee päätöksen toteutuvista A2-kieliryhmistä.
 

A2-kielen opiskelu
- Valinnan jälkeen A2-kieltä opiskellaan 9. luokan loppuun saakka.
- Vuosiluokalla 4 oppilas opiskelee kieltä 2 h/vko.​
- A2-kielen tunnit lisäävät oppilaan kokonaistuntimäärää 2 h/vko.
- Vuosiluokilla 5–6 oppilas opiskelee kieltä 2 h/vko.
- A2-kielen tunnit eivät sisälly muihin valinnaisaineisiin.
- A2-kielen opiskelija valitsee muita valinnaisia aineita 5. ja 6. luokalla 2 tuntia.
- A2-kielen lukijoilla on siis kaksi tuntia enemmän opetusta kuin muilla oppilailla.
- Vuosiluokalla 7 oppilas opiskelee kieltä 2 h/vko.
- A2-kielen tunnit lisäävät oppilaan kokonaistuntimäärää 2 h/vko.
- Vuosiluokalla 8–9 oppilas opiskelee kieltä 2 h/vko.​ 
- A2-kielen tunnit sisältyvät valinnaisiin aineisiin (vuonna 2019 koulunsa aloittaneet ja nuoremmat).
- A2-kielen opiskelija voi valita muita valinnaisia aineita 8. luokalla 4 tuntia ja 9. luokalla 2 tuntia.
- Opiskelun lopettaminen voi tapahtua vain oppilashuollollisin perustein.
- Huoltaja voi halutessaan pyytää numeroarvosanan sijaan hyväksytty -merkinnän A2-kielestä 9. luokan päättyessä.
 

Lisätietoja valinta-asioista voi kysyä apulaisjohtaja Anna-Kaarina Jääskeläiseltä 044 7039962 ja kielen opiskeluun liittyvistä asioista kieltenopettajaltamme, joiden yhteystiedot löytyvät koulun kotisivuilta.