Oppivelvollisuus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, mutta koulu on mahdollista aloittaa myös vuotta aiemmin tai myöhemmin.

Peruskoulun päättävän yhdeksäsluokkalaisen tulee hakea lukioon, ammatilliseen koulutukseen tai näihin valmistavaan koulutukseen. Erityistä tukea opintoihinsa tarvitseva voi hakea ammatilliseen erityisopetukseen. 

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen haetaan Opintopolussa. Se on tarkoitettu peruskoulun päättäville tai sen jo päättäneille hakijoille, jotka eivät ole perusopetuksen jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Yhteishaussa voi hakea seuraaviin koulutuksiin:

  • ammatilliset perustutkinnot
  • lukiokoulutus
  • tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus
  • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät ammatilliset perustutkinnot sekä TUVA-koulutus
  • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus
  • kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut opistovuosi -linjat.

Opiskelu on maksutonta

Koulumatkatuki

Oppivelvollisuuden ohjaus ja valvonta

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen määräajaksi tai toistaiseksi

Hakemus oppivelvollisuuden keskeyttämisestä

Lisätietoja