Opiskelu perusopetuksessa

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, mutta koulu on mahdollista aloittaa myös vuotta aiemmin tai myöhemmin.

Opetukseen osallistuvalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, turvalliseen opiskeluympäristöön, tukiopetukseen, erityisopetukseen, opiskeluhuoltoon, täysipainoiseen ateriaan päivittäin sekä maksuttomaan oppimateriaaliin. Erityisruokavaliota noudattavien lasten tarpeet otetaan kouluruokailussa huomioon. 

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

Jokaisella peruskoulun päättävällä yhdeksäsluokkalaisella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. 

Perusopetuksessa opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on tavallisesti aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat aineenopettajat.

Oulun kaupungilla on 46 perusopetuksen koulua, joista yksi on erityiskoulu. Oulussa toimii lisäksi Oulun yliopiston harjoittelukouluna toimiva Oulun normaalikoulu sekä peruskoulua korvaavina kouluina yksityiset Oulun kristillinen koulu, Oulun steinerkoulu, Svenska Privatskolan i Uleåborg ja Taikatahdin koulu. 

Aikuiset voivat suorittaa Oulun aikuislukiossa perusopetuksen oppimäärän tai erillisiä oppiaineita päivä- ja iltaopintoina. Siellä voi myös korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. Oulun aikuislukion kotisivuille pääset tästä linkistä.

Valinnat eri luokilla

Perusopetuksen hallinnon sanasto

Oululainen opin polku - Mikä mahtava matka!

Videolla kerrotaan oululaisesta kasvun ja opin polusta varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun.