Avustukset ja lainat


Korjausavustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia myönnetään valtion talousarviossa päätettävän määrärahan puitteissa.

Korjausavustusten käsittely on siirtynyt vuoden 2017 alusta lähtien Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). Avustuksia myönnetään iäkkään ja vammaisen henkilön asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen. 

Oulun kaupunki myöntää omaa hissiavustusta valtionavustuksen lisäksi. Avustusta myönnetään enintään 20 prosenttia kustannuksista määrärahan puitteissa. 

Korjausavustuksilla on jatkuva hakuaika. 

Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että korjaustöitä ei ole aloitettu ennen avustuspäätöstä tai ennakkoaloituslupaa.

Lisätietoa:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Ajankohtaista

< Takaisin

Lisäveden johtaminen Oulujoesta Pyykösjärveen aloitetaan tällä viikolla

Lisäveden johtamista ei ole voitu toteuttaa lupaehtojen sallimissa rajoissa keväällä ja syksyllä 2019 Laanilan biovoimalaitoksen jäähdytysvesipumppaamon rakentamistöiden vuoksi. Nyt aloitettavaa lisävedenjohtamista jatketaan aina maaliskuun 2020 loppuun saakka.

Oulujoesta pumpattava vesi aiheuttaa jääpeitteen ohentumisen ja sulavedenalueen merkkipaaluilla merkittyjen purkukohtien läheisyydessä Pyykösjärven uimarannan ja Hiltusenperänlahden alueilla. Heikkoja kohtia Pyykösjärven jääpeitteessä voi olla muuallakin.

Yleisöä muistutetaan myös Kuivasjärven ilmastuksesta aiheutuvasta jääpeitteen ohenemisesta ja sulapaikoista. Molempien järvien jäälle menoa kehotetaan välttämään toistaiseksi.

Lisäveden johtamisesta Pyykösjärveen aiheutuvaa sulavesialuetta ei ainakaan toistaiseksi merkitä lippusiimalla.

Lisätietoja: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, ympäristöasiantuntija Satu Pietola, p. 040 6202767

Jakolinkki

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work 08 558 410 vaihde
    cell 044 703 2618 asumisen asiantuntija
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Linkki ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan

 

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset