Älykäs asuminen ja digitaaliset palvelut Hartaan­­selän­­rannalla

Hartaanselänrannalle on tavoitteena rakentaa asukkaiden arkea monipuolisin digitaalisin ratkaisuin palveleva asuinympäristö. Haluamme olla edistämässä kestävää kasvua innovatiivisilla asumisen ja rakentamisen ratkaisuilla.

Mahdollisimman hyvin onnistunut lopputulos älykkäitä ratkaisuja edistävän uuden asuinalueen toteuttamisessa edellyttää kaavoittajan ja sidosryhmien välistä yhteistyötä. Digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa keskeisiä tahoja rakennusliikkeiden ohella ovat mm. KIRA-alan teknologia- ja ohjelmistoyritykset, kiinteistöalan toimijat sekä tutkimusorganisaatiot.

Osana Hartaanselänrannan  asemakaavaa ja tontinluovutusehtoja määritellään tavoitteet maankäytön ohella myös alueen ja asumisen digitaalisille ratkaisuille, joita haluamme edistää. Lopulliset digitaalisille ratkaisuille määriteltävät tavoitteet julkaistaan tontinluovutuksen yhteydessä keväällä 2022. 

14.9.2021: Tiedotus- ja keskustelutilaisuus: Älykäs asuminen ja digitaaliset palvelut Oulun Hartaanselänrannalla

Tilaisuudessa esiteltiin Hartaanselänrannan digitaalisten palvelujen kehittämistä koskevia tavoitteita ja suunnitelmia.

Lisäksi tilaisuuden tarkoituksena oli haastaa rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita pohtimaan tulevan asuinalueen digitaalisten palveluiden sisältöä, tavoitteita ja toteuttamismahdollisuuksia. 

Yrityksille tarjottiin myös mahdollisuutta verkostoitua ja esitellä yrityksen tarjontaa Hartaanselänrannan kehittämiseksi.

Tilaisuuden muistio ja esittelymateriaalit : 

Yritysten puheenvuoroja

Havainnekuva Varikon aukiolta