Kilpailu­ehdotukset

 

 

Hartaanselänrannan kilpailuun saapui kaikkien neljän kutsutun työryhmän ehdotukset, joista kilpailun tuomaristo julkistaa voittajan joulukuussa 2019. Otteet töistä esitellään näillä nettisivuilla ja kokonaisuudessaan työt ovat nähtävillä Ympäristötalon aulassa osoitteessa Solistinkatu 2 (arkisin klo 8-16, vuoden 2019 loppuun).

Kilpailun tavoitteena on luoda Hartaanselänrannan alueesta omaleimainen, kestävän kehityksen periaatteiden mukainen uusi kaupunkimainen asuntoalue, joka tarjoaa terveellisen ja virikkeitä tarjoavan, monipuolisen ympäristön ja edistää hyvää elämänlaatua. Erilaiset talotyypit ja omistusmuodot mahdollistavat monipuolisen ikä- ja perherakenteen sekä elämänkaaren mittaisen asumisen alueella.

Kaupunkirakenteen, tilojen ja rakentamisen tulee tarjota monentyyppisiä kohtaamismahdollisuuksia, sekä alueella asuville, siellä käyville, että ohikulkeville. Kaupunki ja asumisympäristön tulee kannustaa asukkaita omaehtoiseen toimintaan ja edesauttaa yhtöisöllisyyden syntymistä.

Hartaanselän alueella maisemallisesti arvokkainta ovat näkymät Oulujoen suistoon, vesipeilit ja alueen monimuotoinen luonto. Nämä luovat perustan virkistystoiminnoille ja terveelliselle ympäristölle, joka edistää aktiivista ja liikunnallista elämäntapaa. Ranta-alueen yhteydet säilytetään myös jatkossa, rannan saavutettavuutta parannetaan ja ranta rakennetaan sen käyttöä aktivoivalla tavalla.

 

Tutustu alla esiteltyihin kilpailuehdotuksiin.

Kilpailuehdotuksista on ollut mahdollisuus esittää mielipiteitään kaikille avoimessa kyselyssä 30.11.2019 saakka.

 

 

 

 

 

 

1. Delta Living Labit

Delta-living-labit3.jpg
Delta-living-labit3.jpg
Delta-living-labit4.jpg
Delta-living-labit4.jpg
Delta-living-labit5.jpg
Delta-living-labit5.jpg
Delta-living-labit.jpg
Delta-living-labit.jpg
Delta-living-labit2.jpg
Delta-living-labit2.jpg
Oulujoen delta on kontrastien solmukohta. Lännessä Hietasaaren luonnolliseen virkistysalueeseen kuuluu monimuotoista metsää ja kosteikkoja. Idässä Oulun keskustan ruutukaava-alue rajaa jokea luoden samalla aktiivisen rantavyöhykkeen. Deltaa monipuolistaa sen keskellä oleva saarijono asuinrakennuksineen, urheilutoimintoineen ja aktiivisine ranta-alueineen. Vaikka kilpailualueessa yhdistyvät kaikki nämä olosuhteet tiivistettyinä pieneen mittakaavaan, on deltan todellinen arvo ollut kätketty. Suunnitelmamme pyrkii elvyttämään nämä arvot ja tuomaan eloa näiden kolmen eri maailman kohtaamispaikkaan Hartaanselän alueelle.
 

LUE LISÄÄ - DELTA LIVING LABIT

 

 

 

2. Hoijakka

Hoijakka-kuvat2.jpg
Hoijakka-kuvat2.jpg

Hoijakka-kuvat3.jpg
Hoijakka-kuvat3.jpg

Hoijakka-kuvat4.jpg
Hoijakka-kuvat4.jpg

Hoijakka-kuvat5.jpg
Hoijakka-kuvat5.jpg

Hoijakka-kuvat.jpg
Hoijakka-kuvat.jpg

Hoijakka viimeistelee Suiston Luupin koko Oulua esitteleväksi virkistysreitiksi. Hoijakan lähtökohtana on suiston erityislaatuisuus, joka luo alueelle omaleimaista identiteettiä. Vedenpinnan vaihtelu, vuodenajat ja jatkuvassa muutoksessa oleva suisto tarjoaa kokemuksellisuutta, jossa vesi on oleellinen elementti. Ehdotuksessa monipuolista luontoa hyödynnetään niin asukkaiden luonto- ja paikkasuhteen vahvistamiseen kuin vierailijoille tarjottavana elämyksenäkin. Suisto on jännittävä, saavutettava ja kaikin aistein koettava.

LUE LISÄÄ HOIJAKASTA

3. Pietarin kalansaalis

Pietarin-kalansaalis4.jpg
Pietarin-kalansaalis4.jpg

Pietarin-kalansaalis5.jpg
Pietarin-kalansaalis5.jpg

Pietarin-kalansaalis.jpg
Pietarin-kalansaalis.jpg

Pietarin-kalansaalis2.jpg
Pietarin-kalansaalis2.jpg

Pietarin-kalansaalis3.jpg
Pietarin-kalansaalis3.jpg

Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on hyödyntää kilpailualueen edullinen sijainti ja täydentää Oulun keskustaa uudella merellisellä asuntorakentamisella ja vapaa-ajanpalveluilla. Hartaanselän rantaviiva ja rantavyöhyke on suunnitelmaratkaisun runko ja kiinnekohta, johon uusi rakentaminen ja toiminnot liitetään. Rantaviiva säilyy kaikille avoimena tapahtumien ja paikkojen ketjuna.  

Yhteensä kilpailualueelle on esitetty eri toimintoja 87 900 k-m2. Ehdotuksen asuntorakentamisen kerrosalamäärä vastaa noin 1700 asukasta, josta noin 1300 sijoittuu 
Hartaanrannan puolelle. Asuntomessualueen asunnot ja toiminnot sijoittuvat ehdotuksessa molemmat puolin vesiväylää.

 

LUE LISÄÄ PIETARIN KALANSAALIISTA

 

 

 

 

4. Western Stars

WESTERN-STARS2.jpg
WESTERN-STARS2.jpg

WESTERN-STARS3.jpg
WESTERN-STARS3.jpg

WESTERN-STARS4.jpg
WESTERN-STARS4.jpg

WESTERN-STARS5.jpg
WESTERN-STARS5.jpg

WESTERN-STARS.jpg
WESTERN-STARS.jpg

Suunnitelma on saanut inspiraatiota läntisen taivaan kauneudesta. Tähtijärjestelmien innoittamana on syntynyt futuristinen asuinaluesuunnitelma, joka koostuu neljästä osa-alueesta ja niitä yhdistävästä uudesta jalankulun ja pyöräilyn sillasta. 
 
Uudisrakentaminen perustuu kaarevaan kolmiomuotoon, joka näkyy sekä rakennuksissa, että kortteleiden muodossa. Uusi ja vanha kohtaavat rohkeasti ja kontrastisesti luoden aivan uudentyyppisen asuinalueen – mikrokosmoksen.
 

LUE LISÄÄ - WESTERN STARS