Hartaanselänrannan suunnittelukilpailut

Hartaanselänrannan suunnittelu käynnistyi alueen arkkitehtuurikilpailulla vuonna 2019. Alueen yksittäisten kohteiden suunnittelua varten järjestetään lisäksi muita idea- ja suunnittelukilpailuja, joiden työohjelmat ja muut ajankohtaiset tiedot kootaan tälle sivustolle. Vuosina 2021-2022 on toteutettiin seuraavat kilpailut:

Laatukilpailu puuker­rostalon rakenta­miseksi Oulun Asunto­mes­suille 2025 29.4. - 17.10.2022

- Hartaansillan suunnittelukilpailu 17.2. - 18.11.2021

- Puusta siltaan ja Puusta seinään ideakilpailut opiskelijoille 19.8. - 8.11.2021

- Ympäristökalusteen suunnittelukilpailu lapsille  ja nuorille 13.10.2021 - 18.2.2022

 

Hartaanselänrannan kehittömisen teemat: yhteinen, elämäntyylit huomioiva, veden äärellä sekä viisas, uudistava ja eheyttävä

Hartaanselänrannan kehittämistä ohjaavat teemat. Kuva: Hartaanselänrannan yleissuunnitelma