Hartaanselänrannan nykyiset rakennukset myydään asuntomessukohteiksi

 

Ilmakuva Hartaanselänrannalta

Myynnin tilanne 2023

Hartaanselänrannalla on ollut myytävänä Asuntomessut Oulussa 2025 korjausrakentamisen kohteiksi vanhoja rakennuksia 22.4. – 11.11.2022 välisen ajan. Myynnissä oli Tuiran kaupunginosaan sijoittuvat Varikon korjaamo, Villa Lipporanta ja Talo Store sekä Hietasaareen sijoittuva Nurron talo.

Kaikkiin Oulun kaupungin omistamiin myyntikohteisiin saatiin vähintään kaksi hakemusta, joita tuli yhteensä 15 kappaletta. Hakemuksissa rakennuksille esitettiin mielenkiintoisia uusia käyttötarkoituksia, jotka toteutuessaan elävöittävät uudisrakentamiseen painottunutta uutta asuinaluetta uusilla palveluilla ja historiallisia rakennuksia säilyttämällä. 

Hakijoihin on oltu suoraan yhteydessä sähköpostitse  ja heiltä on pyydetty tarvittaessa hakemuksia täydentävää materiaalia. Hakemukset käsitellään ja valinnat perusteluineen tehdään Oulun kaupungin ja asuntomessujen laaturyhmän toimesta tammikuussa 2023. Myyntipäätös tehdään Oulun kaupungin viranhaltijapäätöksenä keväällä 2023.

Lisätietoja antaa Santeri Lokkila: santeri.lokkila@ouka.fi, puh. 044 703 0521

Tietoa myytävistä rakennuksista

Kaupungin omistuksessa olevat Kaupunginvarikon Korjaamo, Talo Store ja Villa Castren (Villa Lipporanta) Lipporannantiellä, Uiton Talo Koskitiellä ja Nurron Talo Hietasaarentiellä: rakennukset kartalla. Kaikista alueen rakennuksista on laadittu kuntotutkimukset, jotka valmistuivat alkuvuodesta 2021.

Myytävät rakennukset sijaitsevat luonnonläheisessä ympäristössä noin 2 km etäisyydellä Oulun keskustasta sekä vilkkaiden Tuiran, Toppilan, Toppilansaaren sekä vehreän Hietasaaren kaupunginosien välittömässä yhteydessä. Hartaanselänranta tulee olemaan yksi Oulun kauneimmista asuin- ja virkistysalueista, joka sijaitsee monipuolisen luonnon ja suiston helmassa, suositun kävely- ja pyörätiereitistön sekä hyvien kulkuyhteyksien varrella.  

Rakennusten uudet omistajat valitaan sillä perusteella, miten toiminnan kautta saadaan alueelle parhaiten lisäarvoa esimerkiksi palveluiden, virkistys- tai kulttuuritoiminnan kautta. Osaan myytävistä rakennuksista voi varsinaisen käyttötarkoituksen ohella toteuttaa myös pienimuotoista asumista. Asumiseen painottuneelle alueelle on asemakaavassa osoitettu mahdollisuuksia myös alueen väestöpohjan mahdollistamille palveluille, joita ovat esim. päivittäistavarakauppa, kukkakauppa, ravitsemispalvelut, parturi-kampaamo, fysikaalinen hoitolaitos, terveys- ja hyvinvointipalvelut, kuntosali ja vapaa-ajan palvelut.

Ostaja sitoutuu esittelemään joko valmiita tai korjausvaiheessa olevia rakennuksia heinäkuussa 2025 Oulun asuntomessuilla. Historialliset rakennukset muistuttavat Oulun monipuolisesta teollisuushistoriasta ja huvilakulttuurista. Rakennusten korjausrakentamisen ja uusiokäytön kautta halutaan säilyttää alueella historiallisia kerrostumia ja liittää ne ainutlaatuiseksi osaksi parhaillaan suunnitteilla olevaa uutta modernia Hartaanselänrannan kaupunginosaa. Rakennukset on korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava asemakaavan mukaisesti niiden kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot säilyttäen. 

Lisätietoa rakennusten myyntiehdosita kaupungin myytävät rakennukset -sivustolta.

Rakennuksiin liittyvää aineistoa

Tälle sivulle on koottu alueen rakennuksiin liittyvää aineistoa sisältäen rakennushistoriaselvityksiä ja kuntotutkimusten tuloksia sekä Kaupunginvarikon rakennusten osalta myös suunnitelmia (perustietokortteja, piirustuksia ja rakennustapaselostuksia). Sivulta löytyy myös rakennuskohtaisia taltiointeja rakennushistoriaselvitysten esittelytilaisuudesta - Hartaanselänrannan vanhojen talojen tarinoita 27.5.2021.

Rakennusten luovutusta ja jatkokäyttöä käsittelevä tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 9.6.2021. Tilaisuuden esitysmateriaali (pdf, 15.6 Mt)

Hartaanselänrannan alueella sijaitsevista rakennuksista on laadittu seuraava rakennushistoriaselvitys, jossa esitetään yksityiskohtaisesti rakennusten muutosvaiheet:

Tuiran kortteli 50, puutalojen ja Kaupunkivarikon alueet. Rakennushistoriaselvitys 2016 (pdf, 25.2Mt)

Uusimmat rakennushistoriaselvitykset ja esittelytilaisuuden videot Kaupunginvarikosta, Nurron talosta ja Uiton talosta löytyvät alla olevista rakennuskohtaisista materiaaleista.

 

Kuntotutkimusraportit ja suunnitelmat Kaupunginvarikon rakennuksista (Lipporannantie 2)

Varikon korjaamorakennuksen julkisivu

 

Kaupunginvarikon rakennushistoriaselvitys:

Rakennushistoriaselvitys, Kaupungin Varikko, Lipporannantie 2, Oulun kaupunki 2018 (pdf, 20.6Mt)

Katso video: Hartaanselänrannan vanhojen talojen tarinoita - tilaisuus 27.5.2021: Varikon rakennukset. Hartaanselänrannalla Tuiran puolella sijaitsee kaupunginvarikon korjaamorakennus ja vanhat huvilat Villa Castren ja Talo Store. Varikon rakennushistoriaselvityksestä kertoo arkkitehti Veli-Pekka Huhmo (Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy).

 

Kaupunginvarikon kuntotutkimusraportit:

Varikon autohallin (rakennus 11) kuntotutkimus 18.12.2020 (pdf, 8.7Mt)

Varikon autohallin (rakennus 11) asbesti- ja haitta-ainekartoitus 9.12.2020 (pdf, 1.6Mt)

Varikon korjaamon (rakennukset 8-10) kuntotutkimus 14.1.2021, päivitetty 19.4.2021 (pdf, 9.8Mt)

Varikon korjaamon (rakennukset 8-10) asbesti- ja haitta-ainekartoitus 5.12.2020 (pdf, 4.7Mt) 

 

Kaupunginvarikon suunnitelmat:

Koko Varikon alue: Asemapiirustus (pdf, 675kt) ja Istutuspiirustus (pdf, 304kt)

Perustietokortit: Varasto 1 (pdf, 97kt), Varasto 2 (pdf, 96kt), Varasto 3 (pdf, 96kt), Halli 4: iso autohalli (pdf, 96kt), Korjaamo- ja huoltorakennus (pdf, 97kt)

Varikon auto- ja konehalli: Pohjapiirros (pdf, 88kt) ja Rakennustapaselostus (pdf, 1.3Mt)

Varikon autohalli: Työpiirustus (pdf, 63kt) ja Rakennetapaselostus (pdf, 305kt)

Varikon avokatos: Pääpiirustus (pdf, 93kt) ja Rakennusselitys (pdf, 3.2Mt)

Varikon huoltorakennus: Pää- ja työpiirustus,1.kerros (pdf, 154kt) ja Kellarin pää- ja työpiirustus (pdf, 173kt)

Varikon korjaamo: Pää- ja työpiirustukset: 1.kerros (pdf, 121kt), 2.kerros (pdf, 159kt), Laajennus ja väestönsuojat (pdf, 59kt); Rakennusselitys (pdf, 2.8Mt), Rakennustapaselostus (pdf, 1.3Mt)  ja Selvitys rakenteista (pdf, 85kt)

Varikon kylmävarasto: Pohjapiirros (pdf, 110kt)

Varikon toimistorakennus: Työpiirustukset: 1. kerros (pdf, 89kt) ja Kellari (pdf, 118kt)

Varikon varastokatos: Pääpiirustus (pdf, 78kt), Pohja ja julkisivut (pdf, 74kt)

Varikon varastorakennus ja halli: Pääpiirustukset: Varasto (pdf, 78kt) ja Kylmävarasto (pdf, 67kt)

 

Kuntotutkimusraportit rakennuksista Talo Store (Lipporannantie 16) ja Villa Castren (Lipporannantie 14)

Kuva Storen talostaVilla Castren

 

Talo Storen kuntotutkimusraportit:

Kuntotutkimus 21.12.2020 (pdf, 14.2Mt)

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 15.12.2020 (pdf, 3.1Mt)

 

Villa Castrenin kuntotutkimusraportit:

Kuntotutkimus 22.12.2020 (pdf, 17.8Mt)

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 15.12.2020 (pdf, 3.3Mt)

 

Rakennushistoriaselvitys ja kuntotutkimusraportit Uiton Talosta (Tuiran kuntoutuskoti, Koskitie 4):

Valokuva Uiton talosta

 

Uiton talo, Koskitie 4, Oulu, rakennushistoriaselvitys 2020 (pdf 24.63Mt)

Katso video: Hartaanselänrannan vanhojen talojen tarinoita - tilaisuus 27.5.2021: Uiton talo. Uiton talon rakennushistoriaselvityksestä kertoo arkkitehti Veli-Pekka Huhmo (Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy)

Kuntotutkimus 18.12.2020 (pdf, 18.3Mt)

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 4.11.2020 (pdf, 1.6Mt)

 

Rakennushistoriaselvitys ja kuntotutkimusraportit Nurron Talosta (Hietasaarentie 7):

Nurron talo

 

Rakennushistoriaselvitys, Lundmanin huvila, Hietasaarentie 7, 2020 (pdf, 17.4Mt) - Tunnetaan myös nimillä Fellmanin huvila, Ravanderin huvila, Nurron huvila/Nurron talo ja Merenkävijöiden maja.

Katso video: Hartaanselänrannan vanhojen talojen tarinoita - tilaisuus 27.5.2021: Nurron talo. Nurron talon rakennushistoriaselvityksestä kertoo kaavoitusarkkitehti Kaisa Mäkiniemi (Sweco Ympäristö Oy).

Kuntotutkimus 29.1.2021 (pdf, 15.35Mt)

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 14.12.2020 (pdf, 3.3Mt)