Hartaanselänrannan nykyiset rakennukset

 

Ilmakuva Hartaanselänrannalta

Tälle sivulle on koottu alueen rakennuksiin liittyvää aineistoa sisältäen rakennushistoriaselvityksiä ja kuntotutkimusten tuloksia sekä Kaupunginvarikon rakennusten osalta myös suunnitelmia (perustietokortteja, piirustuksia ja rakennustapaselostuksia). Sivulta löytyy myös rakennuskohtaisia taltiointeja rakennushistoriaselvitysten esittelytilaisuudesta - Hartaanselänrannan vanhojen talojen tarinoita 27.5.2021.

Hartaanselänrannan alueella sijaitsevat kaupungin omistuksessa olevat Kaupunginvarikon rakennukset, Talo Store ja Villa Castren Lipporannantiellä, Uiton Talo Koskitiellä ja Nurron Talo Hietasaarentiellä: rakennukset kartalla. Kaikista alueen rakennuksista on laadittu kuntotutkimukset, jotka valmistuvat alkuvuodesta 2021. Tilat laitetaan tarjolle ja luovutetaan toimijoille keväällä 2022. Toimijat valitaan sillä perusteella, miten toiminnan kautta saadaan alueelle parhaiten lisäarvoa esimerkiksi palveluiden, virkistys- tai kulttuuritoiminnan kautta. Rakennusten luovutusta ja jatkokäyttöä käsittelevä tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 9.6.2021. Tilaisuuden esitysmateriaali (pdf, 15.6 Mt)

Hartaanselänrannan alueella sijaitsevista rakennuksista on laadittu seuraava rakennushistoriaselvitys, jossa esitetään yksityiskohtaisesti rakennusten muutosvaiheet:

Tuiran kortteli 50, puutalojen ja Kaupunkivarikon alueet. Rakennushistoriaselvitys 2016 (pdf, 25.2Mt)

Uusimmat rakennushistoriaselvitykset ja esittelytilaisuuden videot Kaupunginvarikosta, Nurron talosta ja Uiton talosta löytyvät alla olevista rakennuskohtaisista materiaaleista.

 

Kuntotutkimusraportit ja suunnitelmat Kaupunginvarikon rakennuksista (Lipporannantie 2)

Varikon korjaamorakennuksen julkisivu

 

Kaupunginvarikon rakennushistoriaselvitys:

Rakennushistoriaselvitys, Kaupungin Varikko, Lipporannantie 2, Oulun kaupunki 2018 (pdf, 20.6Mt)

Katso video: Hartaanselänrannan vanhojen talojen tarinoita - tilaisuus 27.5.2021: Varikon rakennukset. Hartaanselänrannalla Tuiran puolella sijaitsee kaupunginvarikon korjaamorakennus ja vanhat huvilat Villa Castren ja Talo Store. Varikon rakennushistoriaselvityksestä kertoo arkkitehti Veli-Pekka Huhmo (Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy).

 

Kaupunginvarikon kuntotutkimusraportit:

Varikon autohallin (rakennus 11) kuntotutkimus 18.12.2020 (pdf, 8.7Mt)

Varikon autohallin (rakennus 11) asbesti- ja haitta-ainekartoitus 9.12.2020 (pdf, 1.6Mt)

Varikon korjaamon (rakennukset 8-10) kuntotutkimus 14.1.2021, päivitetty 19.4.2021 (pdf, 9.8Mt)

Varikon korjaamon (rakennukset 8-10) asbesti- ja haitta-ainekartoitus 5.12.2020 (pdf, 4.7Mt) 

 

Kaupunginvarikon suunnitelmat:

Koko Varikon alue: Asemapiirustus (pdf, 675kt) ja Istutuspiirustus (pdf, 304kt)

Perustietokortit: Varasto 1 (pdf, 97kt), Varasto 2 (pdf, 96kt), Varasto 3 (pdf, 96kt), Halli 4: iso autohalli (pdf, 96kt), Korjaamo- ja huoltorakennus (pdf, 97kt)

Varikon auto- ja konehalli: Pohjapiirros (pdf, 88kt) ja Rakennustapaselostus (pdf, 1.3Mt)

Varikon autohalli: Työpiirustus (pdf, 63kt) ja Rakennetapaselostus (pdf, 305kt)

Varikon avokatos: Pääpiirustus (pdf, 93kt) ja Rakennusselitys (pdf, 3.2Mt)

Varikon huoltorakennus: Pää-ja työpiirustus,1.kerros (pdf, 154kt) ja Kellarin pää- ja työpiirustus (pdf, 173kt)

Varikon korjaamo: Pää- ja työpiirustukset: 1.kerros (pdf, 121kt), 2.kerros (pdf, 159kt), Laajennus ja väestönsuojat (pdf, 59kt); Rakennusselitys (pdf, 2.8Mt), Rakennustapaselostus (pdf, 1.3Mt)  ja Selvitys rakenteista (pdf, 85kt)

Varikon kylmävarasto: Pohjapiirros (pdf, 110kt)

Varikon toimistorakennus: Työpiirustukset: 1. kerros (pdf, 89kt) ja Kellari (pdf, 118kt)

Varikon varastokatos: Pääpiirustus (pdf, 78kt), Pohja ja julkisivut (pdf, 74kt)

Varikon varastorakennus ja halli: Pääpiirustukset: Varasto (pdf, 78kt) ja Kylmävarasto (pdf, 67kt)

 

Kuntotutkimusraportit rakennuksista Talo Store (Lipporannantie 16) ja Villa Castren (Lipporannantie 14)

Kuva Storen talostaVilla Castren

 

Talo Storen kuntotutkimusraportit:

Kuntotutkimus 21.12.2020 (pdf, 14.2Mt)

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 15.12.2020 (pdf, 3.1Mt)

 

Villa Castrenin kuntotutkimusraportit:

Kuntotutkimus 22.12.2020 (pdf, 17.8Mt)

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 15.12.2020 (pdf, 3.3Mt)

 

Rakennushistoriaselvitys ja kuntotutkimusraportit Uiton Talosta (Tuiran kuntoutuskoti, Koskitie 4)

Valokuva Uiton talosta

 

Uiton talo, Koskitie 4, Oulu, rakennushistoriaselvitys 2020 (pdf 24.63Mt)

Katso video: Hartaanselänrannan vanhojen talojen tarinoita - tilaisuus 27.5.2021: Uiton talo. Uiton talon rakennushistoriaselvityksestä kertoo arkkitehti Veli-Pekka Huhmo (Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy)

Kuntotutkimus 18.12.2020 (pdf, 18.3Mt)

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 4.11.2020 (pdf, 1.6Mt)

 

Rakennushistoriaselvitys ja kuntotutkimusraportit Nurron Talosta (Hietasaarentie 7)

Nurron talo

 

Rakennushistoriaselvitys, Lundmanin huvila, Hietasaarentie 7, 2020 (pdf, 17.4Mt) - Tunnetaan myös nimillä Fellmanin huvila, Ravanderin huvila, Nurron huvila/Nurron talo ja Merenkävijöiden maja.

Katso video: Hartaanselänrannan vanhojen talojen tarinoita - tilaisuus 27.5.2021: Nurron talo. Nurron talon rakennushistoriaselvityksestä kertoo kaavoitusarkkitehti Kaisa Mäkiniemi (Sweco Ympäristö Oy).

Kuntotutkimus 29.1.2021 (pdf, 15.35Mt)

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 14.12.2020 (pdf, 3.3Mt)