Kaavatyön osallistamis­tilaisuudet ja verkkokysely

 

Tälle sivustolle on koottu tietoa Hartaanselänrannan yleisuunnittelun ja kaavaprosessin aikana toteutetusta osallistamisesta. Alueen asemakaavat valmistuivat huhtikuussa 2022. Keväällä 2022 osallistamistilaisuuksia jatketaan Vaakunakylän katu- ja ympäristösuunnitelmista ja syksyllä 2022 aloitettavasta tonttihausta rakennusliikkeille.

Osallistamistilaisuudet syksyllä 2021

Keskustelu- ja tiedotustilaisuus Hartaanselänrannan digitaalisista palveluista järjestettiin 14.9.2021. Tilaisuuden tarkoituksena oli haastaa rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä sekä tutkimusorganisaatioita pohtimaan tulevan asuinalueen digitaalisten palveluiden sisältöä, tavoitteita ja toteuttamismahdollisuuksia. Tilaisuudessa esiteltiin digitaalisten palvelujen kehittämistä koskevia tavoitteita ja suunnitelmia. Lisäksi yrityksille tarjottiin mahdollisuutta verkostoitumiseen ja yrityksen tarjonnan esittelemiseen Hartaanselänrannan kehittämiseksi. Lisätietoa tilaisuudesta.

Osallistamistilaisuudet keväällä 2021

Hartaanselänrannan asemakaavaluonnos oli nähtävillä 7.5.-28.5.2021 valmiin yleissuunnitelman sekä Natura-arvioinnin ja lausunnon kanssa. Nähtävilläolon aikana järjestettiin avoin esittely- ja keskustelutilaisuus sekä osallistamistilaisuus alueen lapsille ja nuorille etänä Teamsin kautta. Muistio yleisötilaisuudesta (pdf, 224k).

Lisäksi nähtävillä olon aikana järjestettiin tilaisuus, jossa esiteltiin rakennushistoriaselvityksiä: Hartaanselänrannan vanhojen talojen tarinoita. Muistio tilaisuudesta (pdf, 188k). Tilaisuuden rakennuskohtaiset videot ja muuta lisätietoa Hartaanselänrannan rakennuksista.

Nähtävilläolon jälkeen järjestettiin Hartaanselänrannalla sijaitsevien vanhojen rakennusten luovutukseen ja jatkokäyttöön liittyvä tiedotus- ja keskustelutilaisuus keskiviikkona 9.6.2021 etänä Teamsin kautta. Muistio tilaisuudesta (pdf, 410k).

Osallistamistilaisuudet ja kuntalaiskysely syksyllä 2020

Yleissuunnitelman nähtävillä olon aikana syys- ja marraskuussa 2020 järjestettiin osallistamistilaisuuksia ja -työpajoja alueen keskeisille sidosryhmille sekä avoin verkkokysely kuntalaisille:

- 1.9.2020 Työpaja kaupungin päättäjille 

- 3.9.2020 Työpaja Ympäristö ja yhdyskuntapalvelujen asiantuntijoille 

- 9.9.2020 Yleisötilaisuus alueen asukkaille ja kuntalaisille 

- 9.9.2020 Työpaja rakennusliikkeille ja matkailuyrityksille teemalla kestävä kaupunkikehittäminen  

- 10.9.2020 Tilaisuus luonto ja virkistys -teemalla 

- 10.11.2020 Keskustelu- ja tiedotustilaisuudet Kotikatu 365:n asukkaille

Syksyn 2020 tilaisuudet ja työpajat järjestettiin ympäristötalolla (Solistinkatu 2), ja niihin oli mahdollista osallistua myös etänä. Alla löytyy materiaalia yleisötilaisuuksien sisällöstä ja kyselyn tuloksista:

Osallistamistilaisuuksista koottu esitysmateriaali Hartaanselänrannan yleissuunnitelmaluonnoksesta

Yhteenveto yleisötilaisuudesta alueen asukkaille ja kuntalaisille 9.9.2020

Yhteenveto tilaisuudesta luonto ja virkistys -teemalla 10.9.2020

Yhteenveto työpajasta rakennusliikkeille ja matkailuyrityksille teemalla kestävä kaupunkikehittäminen 9.9.2020

Yhteenveto Kotikatu 365:n tilaisuuksista 10.11.2020

Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista

Osallistamistilaisuudet keväällä 2020

Syksyn 2020 tilaisuudet täydentävät alueen asukkaiden sekä alueen luonto- ja virkistyskäytön näkökulmista kevään 2020 aikana järjestettyjä työpajoja: 

- lähityöpaja asukkaille 11.3.2020 klo 17-20; työpisteiden tulokset ja kyselyn tulokset
- etätyöpaja teemalla luonto ja virkistys 22.4.2020 klo 17.30-20.30 ; etätyöpajan muistio ja etätyöpajan kyselyn tulokset.

 

Valokuva Tervaporvarin puiston ulkokuntosalista Hartaanselälle päinValokuva pyöräilijöistä

    •