Osallistamis­tilaisuudet ja verkkokysely

 

Hartaanselänrannan asemakaavaluonnos on nähtävillä 7.5.-28.5.2021. Nähtävilläolon aikana järjestetään seuraavat esittely- ja keskustelutilaisuudet etänä Teamsin kautta (linkki tilaisuuksiin lisättään verkkosivuille lähempänä tilaisuuksia). Etätilaisuudet ovat kaikille avoimia eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen:

Yleissuunnitelman nähtävillä olon aikana syys- ja marraskuussa 2020 järjestettiin osallistamistilaisuuksia ja -työpajoja alueen keskeisille sidosryhmille sekä avoin verkkokysely kuntalaisille:

- 1.9.2020 Työpaja kaupungin päättäjille 

- 3.9.2020 Työpaja Ympäristö ja yhdyskuntapalvelujen asiantuntijoille 

- 9.9.2020 Yleisötilaisuus alueen asukkaille ja kuntalaisille 

- 9.9.2020 Työpaja rakennusliikkeille ja matkailuyrityksille teemalla kestävä kaupunkikehittäminen  

- 10.9.2020 Tilaisuus luonto ja virkistys -teemalla 

- 10.11.2020 Keskustelu- ja tiedotustilaisuudet Kotikatu 365:n asukkaille

Syksyn 2020 tilaisuudet ja työpajat järjestettiin ympäristötalolla (Solistinkatu 2), ja niihin oli mahdollista osallistua myös etänä. Alla löytyy materiaalia yleisötilaisuuksien sisällöstä ja kyselyn tuloksista:

Osallistamistilaisuuksista koottu esitysmateriaali Hartaanselänrannan yleissuunnitelmaluonnoksesta

Yhteenveto yleisötilaisuudesta alueen asukkaille ja kuntalaisille 9.9.2020

Yhteenveto tilaisuudesta luonto ja virkistys -teemalla 10.9.2020

Yhteenveto työpajasta rakennusliikkeille ja matkailuyrityksille teemalla kestävä kaupunkikehittäminen 9.9.2020

Yhteenveto Kotikatu 365:n tilaisuuksista 10.11.2020

Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista

 

Syksyn 2020 tilaisuudet täydentävät alueen asukkaiden sekä alueen luonto- ja virkistyskäytön näkökulmista kevään 2020 aikana järjestettyjä työpajoja: 

- lähityöpaja asukkaille 11.3.2020 klo 17-20; työpisteiden tulokset ja kyselyn tulokset
- etätyöpaja teemalla luonto ja virkistys 22.4.2020 klo 17.30-20.30 ; etätyöpajan muistio ja etätyöpajan kyselyn tulokset.

 

Valokuva Tervaporvarin puiston ulkokuntosalista Hartaanselälle päinValokuva pyöräilijöistä