Hartaan­selän­rannan yleis­suunnitelma ja asemakaava

Hartaanselänrannan asemakaavaa valmistelevan yleissuunnitelman laatiminen on käynnistetty toukokuussa 2020 arkkitehtikilpailun voittajasuunnitelma Hoijakan pohjalta. Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä maalis-huhtikuussa 2020. OAS löytyy Hartaanselänrannan  projektikortilta (kaavatunnus 564-2462).  

Yleissuunnitelmaluonnos oli julkisesti nähtävillä syyskuussa 2020

Suunnitelmaluonnoskartta ja sitä täydentävä kirjallinen materiaali löytyvät Hartaanselänrannan projektikortilta. Yleissuunnitelmassa määritellään alueen rakentamista ja viheralueita, auto-, pyöräily- ja kävelyliikenteen ratkaisuja, rantojen käsittelyä sekä hulevesien johtamis- ja käsittelytapoja.

Asemakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 7.5.-28.5.2021 välisen ajan

Yleissuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2021, jolloin aloitettiin suunnitelmaa tarkentavan asemakaavaluonnoksen laatiminen. Asemakaavassa määritellään alueen tarkat käyttötarkoitukset, rakennusalat ja rakennusoikeudet sekä annetaan alueen käyttöön liittyviä määräyksiä.

Asemakaavaluonnos hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnan päätöksestä huhtikuussa 2021. Samalla hyväksyttin valmis yleissuunnitelma oheismateriaaleineen ja yleissuunnitelmasta tehty Natura-arviointi. 

Valmiiseen yleissuunnitelmaan ja asemakaavaluonnokseen taustaselvityksineen voi tutustua Hartaanselänrannan 564-2462 projektikortilta.

Hartaanselänrannan yleissuunnitelmaa pääsee tarkastelemaan myös havainnollisena 3D kuvaesityksenä, jossa voi vertailla alueen nykytilaa ja tämänhetkisiä suunnitelmia rinta rinnan. 

Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville syksyllä 2021 ja asemakaavan on tavoitteena olla valmis vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Asemakaavan valmistelun kanssa rinnakkain tehdään kunnallistekniikan, valaistuksen, tontinluovutusehtojen ja rakentamistapaohjeiden suunnittelua. 

Lisätietoa 2019 järjestetystä arkkitehtikilpailusta, 2020 toteutetun yleissuunnitelman valmistelun ja 2021 laatitun asemakaavan aikaisesta osallistamisen tuloksista ja yleissuunnitteluun tueksi laadituista taustaselvityksistä.

Lisätietoa

Ympäristöohjelman uutiskirje: Hartaanselänrannan yleissuunnitelma ja asemakaavaluonnos ovat valmistuneet

Ympäristöohjelman uutiskirje: Kiertotalous vahvasti mukana Hartaanselänrannan suunnittelussa

Hartaanselänrannan ideakilpailu

Osallistamistilaisuudet ja verkkokysely

Yleissuunnittelun taustaselvitykset

 

Hartaanselänrannan yleissuunnitelma kartalla

Hartaanselänrannan valmis yleissuunnitelma 15.12.2020