Tausta­­selvitykset

 

Hartaanselänalueen suunnittelun tueksi on laadittu useita alueen luonto- ja maisema-arvoja, rakennettavuutta ja maaperää kartoittavia selvityksiä. Lisäksi Hartaanselän alueella sijaitsevista rakennuksista on laadittu rakennushistoriaselvityksiä ja kuntotutkimuksia. Kaikki alla listatut valmiit selvitykset löytyvät Hartaanselänrannan projektikortilta.

Selvitykset 2016 - 2018:

 1. Hartaan- ja Vaakunanrannan luonto- ja maisemaselvitys (2018) maankäyttösuosituksineen
 2. Hartaanselän rakennettavuusselvitys (2018) ja Hartaanselän maaperäolosuhteet ja alueen rakennettavuus (2018)
 3. Hartaanselän maanperän pilaantuneisuuden (PIMA) tutkimusraportti (2018)
 4. Kaupunginvarikon rakennushistoriaselvitys (2018)
 5. Tuira kortteli 50: Puutalojen ja kaupunginvarikon rakennushistoriaselvitys (2016)

Selvitykset 2019:

 1. Hartaan- ja Vaakunanrannan luonto- ja maisemaselvityksen täydennysselvitykset (2019) (sis. Ravanderin huvilan pihapiirin kasvillisuuden ja rakenteiden inventointi, linnustoselvitys, lietetatarin inventointi, lepakko-, viitasammakko- ja liito-oravakartoitukset)  
 2. Rommakonselän luonto- ja maisemaselvitys (2019)
 3. Hietasaaren maaperän PAH-pilaantuneisuuden tarkentavat tutkimukset (2019)
 4. Hartaanselän sulfidimaaselvitys (2019)

Selvitykset 2020:

 1. Lundmanin huvilan (Hietasaarentie 7) rakennushistoriaselvitys (2020)
 2. Vuorovaikutusraportti (2020)
 3. Yleissuunnitelmaluonnoksen meluselvitysraportti (2020)
 4. Hartaanselänrannan virtausmallinnos:  Hartaanselänrannan asuntomessualueen rakentamisen vaikutus paikallisiin virtausolosuhteisiin ja lietetattaren esiintymisalueisiin (2020)
 5. Vaakunan- ja Hartaanrannan lepakkoselvitys (2020)
 6. Maaperän pilaantuneisuuden lisätutkimus (2020)
 7. Vaakunakylän arkeologiset tutkimukset (2020)
 8. Kelluvien asuntojen virtausmallinnus (2020)
 9. Yleissuunnitelmaluonnokseen liittyvän verkkokyselyn tuloksia (2020)
 10. Kaupallinen selvitys (2020)
 11. Rommakonselän muuttolinnustoselvitys (2020)
 12. Uiton talon (Koskitie 4) rakennushistoriaselvitys (2020)
 13. Hartaanselänrannan luonto- ja maisemavaikutusten arviointi (2020)
 14. Hartaanselänrannan siltapaikan pohjatutkimukset (2020)

Selvitykset 2021:

 1. Natura-arviointi 23.2.2021 ja ELY-keskuksen lausunto 10.3.2021
 2. Yleissuunnitelman tekninen raportti (2021)
 3. Kaukolämpö- ja sähköverkko (2021)
 4. Hulevesiselvitys liitteineen (2021)
 5. Tulvakartoitus (2021)
 6. Hartaanselänrannan yleissuunnitelman kiertotalousarviointi (2021)
 7. Viherjätteen ja rakennusmateriaalien kiertotalous (2021)
 8. Hartaanselänrannan resurssivirtatarkastelu (2021)
 9. Jakamistalouden palvelut kaavoituksessa (2021)
 10. Hartaanselänrannan kevyen liikenteen silta, rakennettavuusselvitys (2021)
 11. Vaikutukset lietetattaren elin- ja lisääntymisolosuhteisiin (2021)
 12. Hartaanselänrannan valaistuksen yleisuunnitelma (2021)
 13. Hartaanselänrannan yleisten alueiden laatukäsikirja (2021)
 14. Yleisten alueiden laatukäsikirjan ympäristösuunnitelmakartta (2021)
 15. Hartaanselänranta - Alueellinen tuulisuuden ja lämpöviihtyvyyden tarkastelu (2021)
 16. Digitaalinen tiekartta (2021)
 17. Hartaanselänrannan brändityö (luonnos) (2021)
 18. Hartaanselänrannan katutärinä (2021)
 19. Kelluvien asuntojen esiselvitys (2021)
 20. Älykäs liikenne ja pysäköinti (2021)
 21. Kaupunki-ilmailuun varautuminen Hartaanselänrannalla (luonnos) (2021)
 22. Kaikuluotausraportti liitteineen (2021)

Valokuva meriharakasta

Valokuva Tukkisaarten vanhasta sillasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keväällä 2021 Hartaanselänrannan suunnittelun tueksi on laadittu myös Natura-arviointi (2020-2021), jossa arvioidaan Hartaanselänrannalle suunniteltujen maankäytön muutosten vaikutuksia alueen luontoarvoihin ja uhanalaisen lietetattaren elin- ja lisääntymisolosuhteisiin: Yleissuunnitelmavaiheen luontoarvokartta

Lisäksi olemassa olevia rakennushistoriaselvityksiä on täydennetty Uiton talon rakennushistoriaselvityksellä sekä toteuttamalla kuntoselvityksiä kaupunginvarikosta ja muista alueen rakennuksista. Lisätietoa Hartaanselänrannan nykyisistä rakennuksista  on koottu nettisivustolla omalle välilehdelle.

 

Valokuva alueella sijaitsevasta Villa CastrenistaValokuva alueella sijaitsevista Varikon rakennuksista