Yleissuunnittelun taustaselvitykset

 

Hartaanselänalueen suunnittelun tueksi on laadittu useita alueen luonto- ja maisema-arvoja, rakennettavuutta ja maaperää kartoittavia selvityksiä. Lisäksi Hartaanselän alueella sijaitsevista rakennuksista on laadittu rakennushistoriaselvityksiä. Kaikki alla listatut valmiit selvitykset löytyvät Hartaanselänrannan projektikortilta.

 1. Hartaan- ja Vaakunanrannan luonto- ja maisemaselvitys (2018) maankäyttösuosituksineen
 2. Hartaanselän rakennettavuusselvitys (2018) ja Hartaanselän maaperäolosuhteet ja alueen rakennettavuus (2018)
 3. Hartaanselän maanperän pilaantuneisuuden (PIMA) tutkimusraportti (2018)
 4. Hartaan- ja Vaakunanrannan luonto- ja maisemaselvityksen täydennysselvitykset (2019) (sis. Ravanderin huvilan pihapiirin kasvillisuuden ja rakenteiden inventointi, linnustoselvitys, lietetatarin inventointi, lepakko-, viitasammakko- ja liito-oravakartoitukset)  
 5. Rommakonselän luonto- ja maisemaselvitys (2019)
 6. Hietasaaren maaperän PAH-pilaantuneisuuden tarkentavat tutkimukset (2019)
 7. Hartaanselän sulfidimaaselvitys (2019)
 8. Tuira kortteli 50: Puutalojen ja kaupunginvarikon rakennushistoriaselvitys (2016)
 9. Kaupunginvarikon rakennushistoriaselvitys (2018)
 10. Lundmanin huvilan (Hietasaarentie 7) rakennushistoriaselvitys (2020)
 11. Vuorovaikutusraportti (2020)
 12. Yleissuunnitelmaluonnoksen meluselvitysraportti (2020)
 13. Hartaanselänrannan virtausmallinnos:  Hartaanselänrannan asuntomessualueen rakentamisen vaikutus paikallisiin virtausolosuhteisiin ja lietetattaren esiintymisalueisiin (2020)
 14. Vaakunan- ja Hartaanrannan lepakkoselvitys (2020)
 15. Maaperän pilaantuneisuuden lisätutkimus (2020)
 16. Vaakunakylän arkeologiset tutkimukset (2020)
 17. Kelluvien asuntojen virtausmallinnus (2020)
 18. Yleissuunnitelmaluonnokseen liittyvän verkkokyselyn tuloksia (2020)
 19. Kaupallinen selvitys (2020)
 20. Rommakonselän muuttolinnustoselvitys (2020)
 21. Uiton talon (Koskitie 4) rakennushistoriaselvitys (2020)

Valokuva meriharakasta

Valokuva Tukkisaarten vanhasta sillasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tällä hetkellä Hartaanselänrannan suunnittelun tueksi ollaan laatimassa Natura-arviointi (2020-2021), jossa arvioidaan Hartaanselänrannalle suunniteltujen maankäytön muutosten vaikutuksia alueen luontoarvoihin ja uhanalaisen lietetattaren elin- ja lisääntymisolosuhteisiin: Yleissuunnitelmavaiheen luontoarvokartta

Lisäksi olemassa olevia rakennushistoriaselvityksiä täydennetään Uiton talon rakennushistoriaselvityksellä sekä toteuttamalla kuntoselvityksiä kaupunginvarikosta ja muista alueen rakennuksista. Lisätietoa Hartaanselänrannan nykyisistä rakennuksista  on koottu nettisivustolla omalle välilehdelle.

 

Valokuva alueella sijaitsevasta Villa CastrenistaValokuva alueella sijaitsevista Varikon rakennuksista