Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet

Alkoholin vaikutukset ikääntyneillä ovat yksilöllisempiä kuin työikäisillä, koska ikääntyneiden fysiologia ja psyyke kestävät alkoholia heikommin kuin nuoremmilla. Erilaiset sairaudet, rajoitteet ja lääkitys ovat päihteiden käytön yhteydessä arvaamaton riski. Esimerkiksi vahvojen kipulääkkeiden kanssa ei ole järkevää käyttää alkoholia.

Yli 65-vuotiaan alkoholimittari (paihdelinkki.fi)

Faktoja alkoholin käytöstä (Terveyskirjasto)

Apua päihdeongelmiin Oulussa (pohde.fi)

 

Tupakkariippuvuus syntyy melko lyhyellä aikavälillä ja voi olla sekä fyysisesti että henkisesti voimakas. Tupakka on maailman toiseksi yleisin kuolemanaiheuttaja ja sairauksien riskitekijänä neljänneksi yleisin.

Miksi poltan? -testi (stumppi.fi)

Millainen tupakoitsija olen? -testi (stumppi.fi)

Säästölaskuri tupakoitsijalle (stumppi.fi)

 

 

Peliriippuvuuden tunnistaminen ei ole helppoa. Peliriippuvuuden tyypillinen piirre on toistuva ja pakonomainen pelaaminen. Ongelma johtaa usein taloudellisiin ja ajankäytöllisiin ongelmiin, joista seuraa usein myös muita sosiaalisia ja psyykkisiä oireita.

Tunnista ongelmallinen pelaaminen (Peluuri Peliklinikka)