Apuvälineet

Apuvälineitä myyvät apuvälineiden erikoisliikkeet ja verkkokaupat. Apuvälineitä on mahdollista saada apuvälinekeskuksesta, mikäli sairaus, vamma tai toimintavajaus aiheuttaa tarpeen apuvälineisiin. Apuvälinekeskukseen ohjaudutaan omasta terveyskeskuksesta/tai muusta terveydenhuollon yksiköstä lähetteellä.

Alueellinen apuvälinekeskus (PPSHP)

Tietoa apuvälineistä (THL)

Hoitotarvikkeet

Hoitotarvikejakelusta on mahdollista saada kotona toteutettavaan hoitoon tarvittavia erilaisia hoitotarvikkeita mm. diabetes-, avanne-, katetri-, dialyysitarvikkeita. Hoitotarvikkeiden saamisen edellytyksenä on lääkärin toteama tarve ja kirjallinen määräys.

Vaippojen saaminen edellyttää vaikeaa virtsanpidätyskyvyttömyyttä ja Oulun kaupungin Palveluohjausyksikön tekemää palvelutarpeen arviointia.

Hoitotarvikejakelu (pohde.fi)