Asuminen

Vuokra-asuminen

Itsenäinen asuminen palvelutalossa

Palvelukotiasuminen

Perhehoitoa ikäihmisille

Lyhytaikainen laitoshoito

Laitoshoito

 

Korjausavustus

Oulun kaupunki voi myöntää korjausavustusta 65-vuotta täyttäneen henkilön kotona asumisen tukemiseksi. Avustusten myöntämisessä on tulorajat.

Korjausavustukset ja tulorajat

Katso myös

Ikäkoti kuntoon -kampanja 
(ymparisto.fi)