Asuminen

Vuokra-asuminen

Asuminen palvelutalossa (pohde.fi)

Perhehoitoa ikäihmisille (pohde.fi)

Lyhytaikainen tai pitempiaikainen laitoshoito (pohde.fi)

 

Korjausavustus

Oulun kaupunki voi myöntää korjausavustusta 65-vuotta täyttäneen henkilön kotona asumisen tukemiseksi. Avustusten myöntämisessä on tulorajat.

Korjausavustukset ja tulorajat

Katso myös

Ikäkoti kuntoon -kampanja 
(ymparisto.fi)