Lakisääteiset kuljetuspalvelut ja matkakorvaus

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Tietoa sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta, joka on tarkoitettu vammaisille ja vähävaraisille ikääntyneille, jotka eivät pysty käyttämään yleisiä kulkuneuvoja.
 

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Tietoa vaikeavammaisen henkilön kuljetuspalveluista, joita voi saada henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja.

Terveydenhuollon asiakkaan matkakorvaus

Tietoa terveydenhuollon asiakkaan Kelan myöntämistä matkakorvauksista.