Mielen hyvinvointiin liittyvää tietoa

Tietoa ikääntyville henkisestä hyvinvoinnista (suomi.fi)

Mielenterveyttä voi vahvistaa (Suomen Mielenterveysseura)

Oiva-hyvinvointiohjelma (Suomen Mielenterveysseura)

Työkaluja mielen hyvinvointiin (mielenterveystalo.fi)

Esitteet

hymyilevä ikääntynyt nainen

Ikä ja mielen hyvinvointi (Suomen Mielenterveys- seura, pdf-esite)