Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu - Kysely

Voit arvioida mahdollisuuttasi saada sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua. Kyselyn tulokset ovat suuntaa-antavia eivätkä oikeuta palvelun myöntämiseen tai kieltämiseen.

 

 
 
 
1. Tulorajat (Sosiaali- ja terveyslautakunta 2015, tulona ei huomioida asumistukea, rintamalisää, vammaistukea tai eläkettä saavan hoitotukea)
- Yksinasuva: bruttotuloni on alle 1406e kuukaudessa

TAI
- Yhteistalous puolison tai avopuolison kanssa: yhteiset bruttotulot ovat alle 2270e kuukaudessa
 
 

Lisätietoa sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta

Kenelle:

1. Hakijalla täytyy olla pitkäaikaisia liikkumisvaikeuksia, jotka johtuvat hänen toimintakykynsä alenemisesta, mutta hakija ei ole liikkumisen suhteen vaikeavammainen. Myös muistihäiriö voi olla peruste kuljetuspalveluiden myöntämiselle.
2. Kuljetuspalvelu mahdollistaa hakijan kotona asumisen, edistää toimintakykyä, selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta.
3. Hakijan liikkuminen ei riittävästi mahdollistu esimerkiksi omaisten tai läheisten kuljetusavulla eikä julkisella joukkoliikenteellä tai palvelulinjalla
4. Hakijan tulot eivät ylitä sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiä tulorajoja
Kuljetuspalvelussa tulorajat ovat (v. 2015): yksinasuva bruttotulot 1406 €/kk. ja yhteistaloudessa puolison tai avopuolison kanssa yhteiset bruttotulot 2270 €/kk. Tuloina ei huomioida asumistukea, rintamalisää, vammaistukea tai eläkettä saavan hoitotukea.
Tuloraja tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksiin pohjautuen.
Vähintään 20 % sotainvalideille myönnetään kuljetuspalvelu palvelusuunnitelmaan perustuen tuloista riippumatta.

Mitä:

  • Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vammaisille ja vähävaraisille ikääntyneille, jotka eivät pysty käyttämään yleisiä kulkuneuvoja.
  • Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti.
  • Omavastuuosuus on linja-auton taksan mukainen. Pääsääntöisesti kuljetuspalvelu myönnetään lähimpään "kaupunginosakeskukseen", mistä keskeiset tarvittavat palvelut löytyvät. Yhdenmukaisen kuljetuspalvelun kustannusten yläraja on 50 €.

Lisätietoa saa Aino-neuvontapalveluista:

Aino-neuvontapalvelut Oulussa