Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu - Kysely

Voit arvioida mahdollisuuttasi saada vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua. Kyselyn tulokset ovat suuntaa-antavia eivätkä oikeuta palvelun myöntämiseen tai kieltämiseen.

1. Sairaudesta tai vammasta johtuen minulla on kohtuuttoman suuria vaikeuksia liikkua linja-autolla, Onni-palvelulinjalla tai City-bussilla
 
2. Liikkumisvaikeuteni johtuvat sairaudesta tai vammasta, joka on kestänyt yli vuoden
 
3. Sairauden tai vamman vuoksi liikun pysyvästi pyörätuolilla
 
 

Lisätietoa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta

Kenelle:

• Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut perustuvat lakiin ja asetukseen vammaisuuden perustella järjestettävistä palveluista (VpL ja VpA).

• Vaikeavammaisen henkilön kuljetuspalvelua voi saada henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, eikä hän saa sopivia palveluja muun lain nojalla.

Mitä:

• Kuljetuspalvelua voidaan myöntää asiointi- ja virkistysmatkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin.

• Asiointi- ja virkistysmatkoihin voidaan myöntää vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkat ovat kuukausikohtaisia, määrää ei voi ylittää, eikä siirtää seuraavalle kuukaudelle.

• Kuljetuspalvelua ei voi käyttää lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti.

• Asiakas maksaa kuljetuspalveluista julkisen liikenteen mukaisen omavastuuosuuden.

• Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua on oikeus käyttää yhdensuuntaisilla matkoilla Oulussa ja sen lähikunnissa, joita ovat Hailuoto, Ii, Liminka, Lumijoki, Muhos, Pudasjärvi, Tyrnävä ja Utajärvi.

Miten:

• Kuljetuspalveluhakemuksen liitteenä on toimitettava lääkärinlausunto hakijan liikkumis- ja toimintakyvystä.

• Kuljetuspalvelun myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin, jota varten palveluohjausyksiköstä ollaan yhteydessä hakijaan hakemuksen saapumisen jälkeen. Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa asiakkaan arjesta selviytymisen ja toimintakyvyn kattavaa ja monipuolista arviointia, jonka tekevät sosiaalialan ammattilaiset yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa/läheisensä kanssa. Hakijalle laaditaan henkilökohtaiseen tarpeeseen perustuva palvelusuunnitelma, johon kirjataan palveluiden tarve.