Vireystila ja uni

Riittävä uni on tärkeää jokapäiväisen hyvinvoinnin kannalta. Unen tarve on yksilöllistä ja uni muuttuu elämän eri vaiheissa.

Tietoa vireydestä, väsymyksestä ja suorituskyvystä (Terveyskirjasto)

Vinkkejä hyvän unen saamiseksi (suomi.fi)

 

Katso ajankohtaisia tapahtumia ja löydä virikkeitä

Seksuaalisuus

Seksuaalisuus muuntuu eri elämänvaiheissa. Jokainen kaipaa kosketusta, sekä nähdyksi ja kuulluksi tulemista.

Ikääntyminen, sairaus ja seksuaalisuus (Väestöliitto)

Yhdenvertainen vanhuus (Seta)

Parisuhteen laatutesti (Väestöliitto)