Esiopetus

Esiopetus

6-vuotiaalla, seuraavana vuonna peruskoulunsa aloittavalla lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen.

Esiopetusta annetaan 4 tuntia arkipäivisin.

Esiopetuksen lukuvuosi noudattelee pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja.

Esiopetus on perusopetuslain mukaista suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta. Esiopetus tukee lapsen yksilöllistä oppimista ja sen tehtävänä on edistää lapsen kasvamista koululaiseksi. Jokaiselle lapselle laaditaan esiopetussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa.

Esiopetus pyrkii lapsen omatoimisuuden ja itsenäisyyden kehittämiseen, sekä antamaan valmiuksia ryhmässä toimimiseen. Lapsi oppii toimiessaan ja leikkiessään yhdessä toisten lasten kanssa.

Meillä keskeisiä tavoitteita ovat myönteisen minäkuvan vahvistuminen ja lapsen oppimaan oppisen taitojen kehittyminen.

On tärkeää, että lapsi omaksuu perustietoja, -taitoja ja valmiuksia oppimisen eri alueilla ikänsä ja edellytystensä mukaisesti.

Esiopetusryhmät:

LOKIT

Yhteystiedot: puh.050 5976257

                             varhaiskasvatuksen opettaja Maarit Ängeslevä

                             maarit.angesleva@ouka.fi

                             varhaiskasvatuksen opettaja Tiina Pisilä

                             varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Ville-Aleksi Leppänen

 

VIKLOT

Yhteystiedot: puh.050 5977623

                            varhaiskasvatuksen opettaja Riitta Suhonen

                            riitta.suhonen@ouka.fi

                            varhaiskasvatuksen opettaja Liisa Mäkimartti-Huuki

                            liisa.makimartti-huuki@ouka.fi

                            varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Sanna Heikkinen

 

TIIRAT

Yhteystiedot: puh.050 5976958

                            varhaiskasvatuksen opettaja Mervi Moilanen

                            mervi.moilanen@ouka.fi

                            varhaiskasvatuksen opettaja Leena Oikarinen

                            leena.oikarinen@ouka.fi

                            varhaiserityisavustaja Leena Vikstedt

                            leena.vikstedt@ouka.fi

Toiminta-ajat

maksuton esiopetus

klo 8:30-12:30

esiopetus ja kokopäivähoito

klo 6:30-17:00

 

Yhteystiedot:

Lokit p.050 5976257

Viklot p.050 5977623

Tiirat p.050 5976958

 

Vaskitien päiväkodin/

esiopetuksen johtaja

Marja Kailasuo

p.050 5277000

marja.kailasuo@ouka.fi