Esiopetus

Esiopetus

6-vuotiaalla, seuraavana vuonna peruskoulunsa aloittavalla lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen.

Esiopetusta annetaan 4 tuntia arkipäivisin.

Esiopetuksen lukuvuosi noudattelee pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja.

Esiopetus on perusopetuslain mukaista suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta. Esiopetus tukee lapsen yksilöllistä oppimista ja sen tehtävänä on edistää lapsen kasvamista koululaiseksi. Jokaiselle lapselle laaditaan esiopetussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa.

Esiopetus pyrkii lapsen omatoimisuuden ja itsenäisyyden kehittämiseen, sekä antamaan valmiuksia ryhmässä toimimiseen. Lapsi oppii toimiessaan ja leikkiessään yhdessä toisten lasten kanssa.

Meillä keskeisiä tavoitteita ovat myönteisen minäkuvan vahvistuminen ja lapsen oppimaan oppisen taitojen kehittyminen.

On tärkeää, että lapsi omaksuu perustietoja, -taitoja ja valmiuksia oppimisen eri alueilla ikänsä ja edellytystensä mukaisesti.

Esiopetusryhmät:

LOKIT

Yhteystiedot: puh.050 5976257

                             varhaiskasvatuksen opettaja Karita Koivuranta

                             karita.koivuranta@ouka.fi

                             varhaiskavatuksen opettaja Tarja Kähkönen

                            tarja.kahkonen@ouka.fi

 

VIKLOT

Yhteystiedot: puh.050 5977623

                            varhaiskasvatuksen opettaja Riitta Suhonen

                            riitta.suhonen@ouka.fi

                            varhaiskasvatuksen opettaja Riikka Lähteenmäki

                            riikka.lahteenmaki@ouka.fi

                            varhaiserityisavustaja Najoua Boumdi

                            najoua.boumdi@ouka.fi

 

Toiminta-ajat

maksuton esiopetus

klo 9:00 -13:00

esiopetus ja kokopäivähoito

klo 6:30 -17:00

 

Yhteystiedot:

Lokit p.050 5976257

Viklot p.050 5977623

Tiirat p.050 5976958

 

Vaskitien päiväkodin/

esiopetuksen johtaja

Marja Kailasuo

p.050 5277000

marja.kailasuo@ouka.fi