Kaukovainion iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä 1.-ja 2.-luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille. Ryhmä toimii klo 12:30-16:30 Hiirihaukkatalon Majakassa. 

Iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle koulupäivän jälkeen monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja valvottuun toimintaan turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuksia leikkiin, askarteluun, liikuntaan, ulkoiluun ja retkiin. Myös Hiirihaukkatalon monipuoliset tilat, kuten elokuvateatteri, ovat käytössämme.

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on kodin ja koulun kasvatustyön, lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen sekä eettisen kasvun tukeminen. Toiminnan tavoitteena on edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja tukea lasten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Lisätietoa iltapäivätoiminnasta löytyy osoitteesta http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/aamu-ja-iltapaivatoiminta

Aukioloajat

12.00-16.30
Iltapäivätoiminta, Hiirihaukkatalo  

Käyntiosoite

Hiirihaukantie 4, 90250 Oulu

Puhelin

Iltapäivätoiminta
040 185 7756
Nuorisopalvelut
044 703 8318

Sähköposti

Iltapäivätoiminta:
petra.ylitalo@ouka.fi

Nuorisopalvelut:
petra.ylitalo@ouka.fi

Verkkosivut

http://www.ouka.fi/oulu/ kaukovainion-koulu