Liikuntaluokilla opiskelu

Liikuntaluokalla opiskelu poikkeaa jonkin verran tavallisen luokan arjesta. Suurin ero on liikuntatuntien määrässä, niitä on 4 – 5 h viikossa. Lisäksi liikuntaluokkalaiset osallistuvat aktiivisesti koululiikunnan kilpailuihin ja tapahtumiin.

Suuremmasta liikuntatuntimäärästä johtuen liikuntaluokkien liikunnanopetus on monipuolisempaa ja eri lajeihin syvennytään tarkemmin kuin muilla perusopetuksen luokilla.

Muiden aineiden kohdalla liikuntaluokkalaisilla on käytössä sama opetussuunnitelma kuin muillakin Oulun koulujen oppilailla. Liikuntaluokkalainen voi myös valita esimerkiksi A2 kielen, eli liikuntaluokalla opiskelu ei rajoita millään tavalla valintamahdollisuuksia.

Liikuntaluokat tekevät yhteistyötä Ouluseudun Urheiluakatemian (OSUA) kanssa.