Liikuntaluokilla opiskelu

Liikuntaluokalla opiskelu poikkeaa jonkin verran tavallisen luokan arjesta. Suurin ero on liikuntatuntien määrässä, niitä on 5-6 h viikossa. Lisäksi oppilaat osallistuvat liikuntakerhoihin.

Suuremmasta liikuntatuntimäärästä johtuen liikuntaluokkien liikunnanopetus on monipuolisempaa ja eri lajeihin syvennytään tarkemmin kuin muilla perusopetuksen luokilla.

Muiden aineiden kohdalla liikuntaluokkalaisilla on käytössä sama opetussuunnitelma kuin muillakin Oulun koulujen oppilailla. Liikuntaluokkalainen voi myös valita esimerkiksi A2 kielen, eli liikuntaluokalla opiskelu ei rajoita millään tavalla valintamahdollisuuksia.

Liikuntaluokat tekevät yhteistyötä Ouluseudun Urheiluakatemian (OSUA) kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on lähentää koulun ja urheiluseurojen toimintaa.