Opetus

Koulumme opetussuunnitelma rakentuu aihepiireille, joita käsitellään oppiainerajat ylittäen esim. viikkoteemoina.

Tavoitteenamme on myös luokkarajat ylittävä yhteistyö opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Koulussamme toimii liikuntaluokat vuosiluokilla 3-6. Lisäksi esim. tanssipajatoimintaa on ollut vuosien mittaan useilla luokilla. Myös kerhotoiminta on ollut aina aktiivista ja kerhoja on toteutettu kuorosta liikuntaan ja kokkikerhosta kielten kerhoihin.