Oppilaanohjaus

Oppilaan ohjausta tekevät kaikki opettajat yhteistyössä koko perusopetuksen ajan. Oppilaanohjaus tukee oppilaan persoonallista kasvua ja kehitystä. Sen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta ja lisätä hyvinvointia koulussa. Ohjausta ja tiedon kulkua painotetaan erityisesti opintojen nivelvaiheissa, siirryttäessä alakoulusta yläkouluun sekä peruskoulusta toiselle asteelle. 

Oppilaanohjauksessa käsitellään 

* omien vahvuuksien löytämistä

* opiskelutaitoja

* itsetuntemusta

* päätöksentekotaitoa

* tulevaisuuden suunnittelua

* jatko-opintomahdollisuuksia

* 9.-luokkalaisten yhteishakua

* ammattialoja ja työelämätietoutta

Oppilas saa ohjausta opiskelussa sekä valinnaisaineiden ja ammatinvalinnan valinnoissa. Oppilaanohjaus toteutetaan luokkaohjauksena (0,5-1 vuosiviikkotuntia), ryhmäohjauksena sekä henkilökohtaisena ohjauksena.  Oppitunneilla on käytössä oppilaanohjauksen oppikirja Futurix. 

 

Työelämään tutustuminen, TET

Yläluokkalaisilla on TET-jakso kaikilla vuosiluokilla. TET-harjoittelu on tutustumista erilaisiin ammatteihin työpaikoilla. TET-jakson tavoitteena on parantaa oppilaan työelämän tuntemusta ja arvostusta. Harjoittelu tukee parhaimmillaan jatko-opintoihin hakeutumista ja niihin liittyviä valintoja. 

7. luokat : yhden  päivän pituinen TET lukuvuoden aikana koulun ruokalassa tai Kaukovainion kirjastossa.

8. luokat : TET-jakso on kolmen päivän pituinen. 

9.-luokat : TET-jakso on viiden päivän pituinen.  TET-jakson harjoittelupaikkoja voi katsoa osoitteesta http://peda.net/veraja/tori/oulunseutu (linkki "Oulun seudun TET-paikkoja). Niitä selvitellään myös yhdessä opinto-ohjaajan kanssa, joka antaa myös muuta tukea hakemiseen. Tavoite on, että nuori hakeutuu harjoittelupaikkaan oma-aloitteisesti 8.-ja 9.-luokalla. 

 

Valinnaisaineet

7.-luokkalaiset valitsevat yläkoulun kahdelle viimeiselle vuosiluokalle valinnaisaineet. Valinnaisaineiden valinnoilla oppilaalla on mahdollisuus painottaa opintojaan omien kiinnostusten kohteiden ja kykyjen mukaan. Vanhempia informoidaan valinnaisaineista ja oppilaat tekevät valinnaisainevalintansa yhdessä vanhempiensa kanssa. 

Katso valinnaisaineillan diat.