Käyttäjätunnukset

Oppilaiden käyttäjätunnukset

Kun oppilaan tiedot syötetään kansliassa hallinto-ohjelmaan, oppilaalle muodostuu automaattisesti käyttäjätunnus domainiin (koulun koneille kirjautumiseen) ja sähköpostiin. Tunnuksen saa omalta opettajalta ja sen käyttö harjoitellaan koulussa.

Opettajien käyttäjätunnukset

Kun opettajan tiedot syötetään kansliassa hallinto-ohjelmaan, niin opettajalle muodostuu automaattisesti käyttäjätunnus koulun koneille kirjautumiseen sekä esim. läksynäyttöjärjestelmään. Koneille kirjautumiseen käytetään sähköpostiosoitetta, joka on opettajilla useimmiten muotoa etunimi.sukunimi@eduouka.fi. Läksynäyttö- ja tilavarausjärjestelmissä käytetään taas niin sanottua lyhyt tunnusta, joka annetaan sähköpostitunnuksen yhteydessä. Tunnukset antaa koulun tvt-vastaava.

Wilma-järjestelmän tunnukset

Huoltajat luovat itselleen oman käyttäjätunnuksen Wilmassa. Koulun kansliasta saa avainkoodin, jolla liitetään tunnusta tehtäessä oman lapsen tiedot näkymään juuri luodun oman käyttäjätunnuksen alla. Käyttäjätunnukseen voi liittää useampia lapsia. Kaikki Uuden Oulun alueen kouluissa olevat lapset voi liittää tunnuksen alle.

Oppilaat saavat tunnuksen Wilmaan omalta opettajalta. 

Avaa Wilma