Oppilashuolto

 

Koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat

Koulukuraattori Maija Kujala 040 358 4036, maija.kujala(a)pohde.fi

Kouluterveydenhoitaja Reetta Blomster  044 703 4616, reetta.blomster(a)pohde.fi 

Apulaisjohtaja Sohvi Sundqvist-Holappa 050 591 8693, sohvi.sundqvist-holappa(a)ouka.fi

Laaja-alainen erityisopettaja Jukka-Pekka Järvenpää 050 591 7728, jukka-pekka.jarvenpaa(a)eduouka.fi

Opinto-ohjaaja Oskari Pieniniemi 040 355 1350, oskari.pieniniemi(a)eduouka.fi (tarvittaessa)

Oppilashuoltoaika on tiistaisin klo 8.15 -10.00. Tällöin käsitellään joko yhteisöllisiä asioista tai pidetään oppilaskohtaisia yksilöpalavereita. Yksilökohtainen palaveri sovitaan aina erikseen huoltajan/huoltajien kanssa. Palaverissa toivotaan, että läsnä on huoltaja/huoltajat ja mahdollisuuksien mukaan oppilas. Meihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla kaikenlaisissa lapsen koulunkäynnin haasteisiin liittyvissä asioissa. Varhainen puuttuminen on ensiarvoisen tärkeää.

Oppilaat voivat hakeutua myös oma-aloitteisesti keskustelemaan koulukuraattorin, koulupsykologin tai mentorin kanssa. Vastaanotolle he voivat ohjautua myös huoltajien, opettajan, kouluterveydenhoitajan tai muun henkilön suosittelemana. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa. 

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tavoitteena on hyvinvoiva kouluyhteisö, joka tukee ja edistää jokaisen oppilaan oppimista ja hyvinvointia, ehkäisee pulmia ja tarjoaa niihin tukea mahdollisimman varhain sekä ennakoi mahdollisia riskejä. Hyvinvoivassa opiskeluyhteisössä vallitsee luottamus ja avoimuus ihmisten välillä: jokainen tuntee kuuluvansa kouluyhteisöön ja kokee tulevansa kuulluksi. 

Koulukuraattorin ja koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä sekä turvata koulunkäynnin sujuvaa etenemistä. Yhteyttä voi ottaa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa koulukuraattori ja koulupsykologi tekevät yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kanssa. 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulupsykologi puolestaan edustaa psykologista asiantuntemusta koulun oppilashuoltotyössä. Heidän tehtäviinsä kuuluu mm.:

  • oppilaan kehityksessä, koulunkäynnissä, oppimisessa, psyykkisessä terveydessä tai vuorovaikutussuhteissa esiin tulevien pulmien selvittely ja arviointi sekä niiden perusteella tarvittavan tuen ja toimenpiteiden suosittelu ja suunnittelu 
  • yksittäisen oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä myönteisen opiskeluilmapiirin edistäminen 
  • oppilaan sekä hänen perheensä tukeminen
040 358 9185