Oppimisen tuki

Oppilas voi koulutyössään tarvita tavallista laajempaa tukea joskus väliaikaisesti ja joskus pidemmän aikaa.

Kodin tuki

Ensisijainen tuki oppilaan koulutyössä tehdään kotona. Oppimisen tärkeimmät elementit ovat säännöllinen unirytmi ja ruokailuajat, terveellinen ruoka ja liikunta sekä harrastukset ja sosiaaliset kontakit muiden samanikäisten lasten kanssa myös vapaa-ajalla. Oppilaalla on oltava säännöt niin kotona kuin koulussakin ja aikuiset molemmissa paikoissa huolehtivat niistä ja luovat lapselle turvallisen ympäristön. Kasvattajat toimivat yhteistyössä lapsen hyväksi. Huoltajien kiinnostus oppilaan koulutöistä on tärkeä osa motivoitumista koulunkäyntiin.