Oulun kaupungin muuttotutkimus

Tutkimuksessa on selvitetty muuttojen suuntaa ja volyymeja (sisäinen ja ulkoinen muutto), muuttajien profiilia sekä muuttojen syitä. Tutkimus on seurantatutkimus vuosina 2008 ja 1998 tehdyille tutkimuksille. Tutkimus on toteutettu Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston yhteistutkimuksena.