Yleisten alueiden luvat

Yleisten alueiden varaaminen omaan käyttöön vaatii luvan.

Hakemus tulee jättää 21 vrk ennen alueen käyttöönottoajankohtaa. Lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hintatiedot löytyvät eri lupatyyppien palveluhinnastosta.

Luvan hakija huolehtii viranomaislupien hankkimisesta luvitettavaan toimintaan.

Lupahakemuksessa hakijan tulee esittää lupatyypin edellyttämät viranomaisluvat ja riittävät suunnitelmat toiminnasta, aluerajauksista, rakenteista, kalustosta, toimintavarusteista ja somisteista, joiden pohjalta voidaan arvioida toiminnan yleiset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. 

Liikenteeseen vaikuttavan toiminnan luvasta hakija toimittaa liikenteenohjaussuunnitelman tilapäisten liikennejärjestelyiden osalta.

Tutustu tapahtumajärjestäjän oppaaseenmikäli järjestät tapahtumaa ja kävelykadun käyttöperiaatteisiin, mikäli haet lupaa kävelykadulle.  

Kuopat korjataan järjestyksessä

Oulussa tehdään satoja kaivutöitä vuodessa, ja kaivuiden koot vaihtelevat pienistä useiden kortteleiden mittaisiin kaivantoihin. Kaivujen suuren määrän vuoksi kuoppien korjaamisen aikataulua tietylle kadulle tai kohteelle on mahdotonta antaa etukäteen. Oulun kaupunki vastaa omistamiensa katu- ja viheralueiden kuoppien korjaamisesta. 

Näin kuopat korjataan:

  • Urakoitsija hakee kaivulupaa 
  • Korjauskohteet tulevat listalle lupajärjestelmästä
  • Kaupunki korjaa kuoppien nurmikon ja asfaltin
  • Korjauksen maksaa kaivu-urakoitsija tai kaapelin omistaja
  • Vajonneet kaivannot, maiden tasaus, täyttyneet rummut ja ojat kuuluvat kaivu-urakoitsijan korjattaviksi