6Aika-strategia

Lisää työpaikkoja, elinvoimaa ja liiketoimintaa
 

Oulun kaupunki rakentaa yhdessä kansainvälisiä menestystarinoita ja hyödyntää rohkeasti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Kehitämme vaikuttavia palveluita ja toimintaamme asiakaslähtöisesti, tietoon perustuen. Järjestämme palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. 6Aika-hankkeissa tapahtuva kehitystyö tuo alueelle työpaikkoja, yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia sekä elinvoimaa.

Oulun kaupunki haluaa olla paras paikka yritystoiminnan kasvulle. Kasvu luo elinvoimaa, yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Esimerkiksi Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen Oulun osaprojekti on perustunut Oulun vahvoihin osaamisaloihin, kuten langattomaan viestintäteknologiaan, 3D/virtuaalikaupunkialustaan ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Myös muilla kärkihankkeilla ja pilottihankkeilla on tähdätty ja tähdätään edelleen yritystoiminnan kasvuun ja alueen elinvoimaisuuteen.

6Aika on suuri kokonaisuus, joka tuo Oulun alueelle uusia aktiviteetteja ja mahdollistaa olemassa olevien yritysten kilpailukyvyn paranemisen. 6Aika täydentää ja yhdistää muita alueen yritysrajapinnassa toimivia kehityshankkeita. Yhdessä tekeminen ja korkea osaaminen luovat perustan menestykselle.
 

Mikä on 6Aika?

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jonka toteuttajina ovat niin sanotut kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku. Vuosina 2014–2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta.

6Aika-strategian tavoitteena on parantaa kaupunkien tarjoamia palveluja, lisätä liiketoiminnan kilpailukykyä ja mahdollistaa entistä laajempi osallistuminen kehitystyöhön. Lisäksi palvelujen saatavuutta, vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan esimerkiksi verkkopalveluja kehittämällä. Kun tavoitteet saavutetaan, kaupungit pystyvät vastaamaan tulevaisuuden muutoksiin ja tarttumaan niiden luomiin mahdollisuuksiin entistä herkemmin.

6Aika-strategia on kansallisesti merkittävä: kuutoskaupunkien alueella asuu 30 % Suomen väestöstä. 6Aika-strategia parantaa sekä kaupunkien palveluprosesseja että niiden toimivuutta yli kuntarajojen. Suurimpien kaupunkiseutujen käyttö uusien innovaatioiden kehitysympäristönä vahvistaa myös Suomen kilpailukykyä.

Katso englanninkielinen video 6Aika Smart Cities Work Together.

Kaupunkikoordinaattorina toimii Oulun kaupungilla:

Soile Jokinen, asiantuntija, +358 50 322 2974, soile.jokinen (at) businessoulu.com. Käynnissä olevia 6Aika-hankkeita Oulussa


365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos
- Oulun seudun ammattioppilaitos


CircVol, Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa
- Oulun kaupunki

City-IOT
- Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto

CoHeWe - Co-Created Health and Wellbeing  cohewe.eu
- Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto

Datasta oivallusta ja bisnestä 
- Oulun yliopisto, OuluHealth

Digipore
- Oulun kaupunki


Digitaalisen kyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa
- Oulun yliopisto

EduDigi
- Oulun ammattikorkeakoulu


Energiaviisaat kaupungit (EKAT)
- Oulun kaupunki


GameTime www.pelifarmi.fi
- Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut


HIPPA - hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla
- Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu


Hyvinvointiyritykset kiertoon
- Oulun ammattikorkeakoulu


Kasvun ekosysteemit: yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä
- BusinessOulu

Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Oulun kaupunki

Osaamisen pelimerkit
- Oulun ammattikorkeakoulu

PoraKONE
- Oulun ammattikorkeakoulu

Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa (ROBOREEL)
- Oulun ammattikorkeakoulu

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset
- Oulun kaupunki


Tulevaisuuden oppimisympäristöt www.oppimisenuusiaika.fi
- Oululn kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu


YSI - Yliopistosairaalat innovaatioalustoina
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun yliopisto

 

Päättyneet kärkihankkeet

Avoimet innovaatioalustat

Jari Jokisalo, hankepäällikkö, 6Aika Avoimet innovaatioalustat, kansallinen verkosto, +358 46 923 1397, jari.jokisalo (at) businessoulu.com.

Heikki Huhmo, projektipäällikkö, 6Aika Avoimet innovaatioalustat Oulun osahanke, +358 50 360 5940, heikki.huhmo (at) businessoulu.com.

Citybusiness.fi


Avoin data

Hankkeen projektipäällikkönä toimi Katri Korpela

Avoin data -sivusto Oulun kaupungilla


Avoin osallisuus ja asiakkuus

Hankkeen projektipäällikkönä toimi Krista Piippo. 

 www.ouka.fi/aoa


 

Katso myös

6Aika Smart Cities Work Together

Oulu - Your Future Innovation Hub -esite (pdf)

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/6aika