6Aika-strategia

Nopeita kokeiluja Metsokankaan koululla Oulussa. Kuva: Anna Karppinen

 

UUTTA 6Aika Oulussa -julkaisu (pdf)
 

Tutustu 6Aika-työhön Oulun 6Aika-teemojen mukaisesti:

6Aika-strategia: Vastaus kaupungistumisen haasteisiin (sivu 3)
6Aika vauhditti Ouluun BusinessAseman ja uutta monimuotoista yritysyhteistyötä (s. 4)
Oppiminen: 6Aika on tuonut Oulussa oivalluksia ja ratkaisuja yritysten tuotekehitykseen ja koulujen arkeen (s. 6)
Työllisyys ja osaaminen: Parasta palvelua työllistymiseen, yrittäjyyteen ja kouluttautumiseen (s. 8)
Smart City -ratkaisut: Enemmän hyötyä irti kaupunkien datasta – CityIoT viitoitti tietä Oulussa (s.10)
Terveys ja hyvinvointi: Yhteiskehittämällä uusi malli innovointiin ja parempia palveluja terveyteen ja hyvinvointiin (s.12)
Kiertotalous ja energia: Energiansäästö ja hiiliviisaus syntyvät monesta purosta (s.14)
Pienten ja keskisuurten yritysten osaaminen: Tiedolla johtaen parempia päätöksiä (s.16)
Liikkuminen: Kohti vähäpäästöisempää liikkumista (s.18)
6Aika – The Six City Strategy (s. 20)
6Aika stimulated BusinessAsema and diverse new cooperation between companies in Oulu (s. 22)

**

 

Tutustu 6Aika-työhön Oulussa:

6Aika BusinessOulun -sivuilla

Oulu 6Aika-sivuilla (www.6aika.fi/city/oulu/)

Oulun alueen 6Aika-hankkeet Ouka.fi-sivuilla

 

 

Lisää työpaikkoja, elinvoimaa ja liiketoimintaa Ouluun


Oulun kaupunki rakentaa yhdessä kansainvälisiä menestystarinoita ja hyödyntää rohkeasti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Kehitämme vaikuttavia palveluita ja toimintaamme asiakaslähtöisesti, tietoon perustuen. Järjestämme palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Kehitystyö 6Aika-hankkeissa tuo alueelle työpaikkoja ja elinvoimaa, ja yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaupunkien välinen yhteiskehittäminen on tuonut Ouluun uutta osaamista ja sisältöä, kun ratkaistaan kaupunkien yhteisiä isoja haasteita, kuten kestävän kehityksen haasteita ja palveluiden tuottamista tulevaisuudessa. Yhteiskehittämisen menetelmät ovat vakiintumassa Oulussa pysyviksi, ja kokeilukulttuuri on saatu leviämään kaupungin eri hallintokuntiin ja toimialoille. Käytännössä Kaupunki kokeilualustana -ajatus on konkretisoitunut osaksi kaupunkistrategian 2026 DigitaalinenOulu -ohjelmaa.

6Aika on vauhdittanut osaltaan kuntien, oppilaitosten, yritysten ja kuntalaisten yhdessä tekemää palveluiden ja tuotteiden kehittämistä. Kokeilut ovat herättäneet mielenkiintoa niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Yritysten, oppilaitosten ja kaupunkien välille on syntynyt uusia verkostoja, mikä on parantanut kuutoskaupunkien yhteistyötä entisestään. Yhteiskehittämistä on pidetty hyvänä toimintatapana. Tavoitteena on kehittää parempia tuotteita ja saada merkittäviä referenssejä yrityksille.

6Aika on vaikuttanut työllisyydenhoitoon luomalla uusia, asiakaslähtöisiä toimintatapoja, jotka vastaavat sekä työnhakijan että yritysten tarpeisiin. Hankkeissa on sparrattu työnhakijoita, tarjottu ajantasaista valmennusta työllistymisen tueksi ja jaettu työllisyyspalveluiden hyviä käytäntöjä kaupunkien välillä. Oulussa on mm. tuotteistettu työssävalmennus, jolla on työllistetty työnhakijoita yrityksiin ja edistetty vuoropuhelua työnantajien kanssa. 6Aika on myös vahvistanut edelleen Oulun talousalueen asemaa painettavan älykkyyden edelläkävijänä.

Oulussa on tuotteistettu innovaatioalustoihin liittyviä palveluja ja avattu yrityksille pääsy erilaisiin kehitys- ja testausympäristöihin. 6Aika-kokonaisuus onkin ollut vahvasti vaikuttamassa innovaatioekosysteemin tilannekuvaan ja innovaatiopalveluiden kehittymiseen. Tilannekuvan avulla visualisoidaan yrityksille tarjottavaa palvelutarjontaa sekä kehitetään innovaatiotoimintaa tukevia aktiviteetteja entisestään. 6Aika mahdollistaa omalta osaltaan yrityksille tarjottavien innovaatiopalveluiden kehittämisen, niiden paremman saavutettavuuden ja edistää eri innovaatiotoimijoiden verkostomaista toimintaa.

6Aika-strategian puitteissa Oulussa on testattu IoT-teknologiaa mm. oppimisympäristöissä ja kiinteistöjen kunnossapidossa. Pilottikokeiluista on saatu potentiaalisia uusia ratkaisuja markkinoille ja rakennettu avoimen IoT-alustan referenssitoteutus, johon IoT-antureista, yritysten tietokannasta ja pilvipalvelusta on saatu integroitua tiedot onnistuneesti avoimelle alustalle. Pilotoinnit ovat parantaneet yritysten valmiuksia kehittää uusia tuotteita markkinoille.

6Aika on suuri kokonaisuus, joka tuo Oulun alueelle uusia aktiviteetteja ja edistää olemassa olevien yritysten kilpailukykyä. 6Aika täydentää ja yhdistää muita alueen yritysrajapinnassa toimivia kehityshankkeita. Yhdessä tekeminen ja korkea osaaminen luovat perustan menestykselle.


Katso englanninkielinen video 6Aika Smart Cities Work Together.

Kaupunkikoordinaattorina toimii Oulussa (Soile Jokinen opintovapaalla 03/2021 lähtien)

Rahoitusasiantuntija Ari Saine, +358 44 4973117, ari.saine (at) businessoulu.com

Vipuvoimaa EU:lta

Katso myös

6Aika Smart Cities Work Together

www.6aika.fi

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/6aika