6Aika-strategia 6Aika-strategia

Mikä on 6Aika?

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jonka toteuttajina ovat niin sanotut kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku. Vuosina 2014–2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta.

6Aika-strategian tavoitteena on parantaa kaupunkien tarjoamia palveluja, lisätä liiketoiminnan kilpailukykyä ja mahdollistaa entistä laajempi osallistuminen kehitystyöhön. Lisäksi palvelujen saatavuutta, vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan esimerkiksi verkkopalveluja kehittämällä. Kun tavoitteet saavutetaan, kaupungit pystyvät vastaamaan tulevaisuuden muutoksiin ja tarttumaan niiden luomiin mahdollisuuksiin entistä herkemmin.

6Aika-strategia on kansallisesti merkittävä: kuutoskaupunkien alueella asuu 30 % Suomen väestöstä. 6Aika-strategia parantaa sekä kaupunkien palveluprosesseja että niiden toimivuutta yli kuntarajojen. Suurimpien kaupunkiseutujen käyttö uusien innovaatioiden kehitysympäristönä vahvistaa myös Suomen kilpailukykyä.

Kaupunkikoordinaattorina toimii Oulun kaupungilla:

Soile Jokinen, asiantuntija, +358 50 322 2974, soile.jokinen (at) businessoulu.com. 


Kolme painopistealuetta

6Aika-strategiassa entistä toimivampia kaupunkipalveluja rakennetaan kolmella painopistealueella: avoimet innovaatioalustat, avoin data ja rajapinnat sekä avoin osallisuus. Kaikkea painopistealueilla tehtävää kehitystyötä alleviivaa pyrkimys kohti yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja saavutettavuutta.


Avoimet innovaatioalustat

Avoimet innovaatioalustat -painopisteen hankkeissa luodaan uusien tuotteiden, palvelujen ja markkinoiden kehittämistä mahdollistavia työympäristöjä. Toisin sanoen, innovaatioympäristö on työkaluja, jotka kattavat palvelun koko elinkaaren, ideasta testaukseen ja testauksesta tuotteeksi. Kehittäjinä toimivat kaupunkilaiset.

Jari Jokisalo, hankepäällikkö, 6Aika Avoimet innovaatioalustat, kansallinen verkosto, +358 46 923 1397, jari.jokisalo (at) businessoulu.com.

Heikki Huhmo, projektipäällikkö, 6Aika Avoimet innovaatioalustat Oulun osahanke, +358 50 360 5940, heikki.huhmo (at) businessoulu.com.


Avoin data

Avoin data -painopisteen avulla kuutoskaupungit avaavat tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi koko kaupunkiyhteisön hyödynnettäväksi. Tämä onnistuu kehittämällä yhteisiä toimintamalleja, julkaisualustoja ja rajapintoja. Lopputuloksena syntyy esimerkiksi parempia palveluja kaupunkilaisille.

Katri Korpela, projektipäällikkö, 6Aika Avoin data, +358 44 703 2553, katri.korpela (at) businessoulu.com.
Avoin data -sivusto Oulun kaupungilla


Avoin osallisuus ja asiakkuus

Avoin osallisuus ja asiakkuus -painopisteessä kehitetään avoimia ja sujuvia monikanavaisia asiakaspalveluprosesseja ja -järjestelmiä. Esimerkkejä ovat kunta- ja hallintorajoja ylittävät työllistymistä tukevat palvelut sekä koulutuksen nivelvaiheita sujuvoittavat palvelut.

Krista Piippo, projektipäällikkö, 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus, +358 44 703 1211, krista.piippo (at) ouka.fi
Lue lisää: 
http://www.ouka.fi/aoa


Pilotti- ja kokeiluhankkeet

Alkuvaiheessa strategiaa toteutetaan kolmevuotisia kärkihankkeita kullakin painopistealueella. Kärkihanke on kaikkien kuutoskaupunkien yhteinen projekti, joka rakentaa painopistealueiden perustoimintoja ja luo edellytykset toteuttaa innovaatiotoimintaa yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Kärkihankkeiden lisäksi käynnistetään pilotti- ja kokeiluhankkeita, jotka yhdessä kärkihankkeiden kanssa rakentavat painopistealueen laajempaa palvelukokonaisuutta. Pilottiprojektien aikajänne on lyhyempi kuin kärkihankkeissa, noin 6–24 kuukautta. Pilotti- ja kokeiluhankkeet auttavat testaamaan ja edelleen kehittämään jotain tiettyä, rajattua osaa painopistealueen sisällöistä.


Käytännön toteutus yhteishankkeilla

Kaikki toteutettavat hankkeet ovat useamman toimijan yhteishankkeilta. Jokaisessa hankkeessa tulee olla toimijoita vähintään kahden kuutoskaupungin alueelta. Näitä toimijoita voivat kaupunkiorganisaatioiden lisäksi olla muut julkiset tai kolmannen sektorin toimijat. Rahoitettavia yhteishankkeita haetaan pääosin avoimilla hauilla.

Euroopan unioni, kuutoskaupungit ja Suomen valtio rahoittavat kuutoskaupunkien hankkeita lähes 80 miljoonalla eurolla. Lisäksi 6Aika-strategian hankkeisiin voidaan hakea tukea Euroopan sosiaalirahastolta.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/6aika

Oulu - Your Future Innovation Hub -esite (pdf)