6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

Strategian (6Aika) -koordinointiprojekti 2014 - 2017, Oulun kaupunki, BusinessOulu

6aika-tunnus


6Aika strategian koordinointi - projektin tavoitteena on 6Aika strategian kaupunkikohtainen toimeenpano. Hankevalmistelun ja paikallisten toimijoiden yhteistyön koordinaatiolla varmistaa 6Aika rahoituksen täysimääräinen hyödyntäminen alueella. Seurata edunvalvonnan näkökulmasta alueelle toteutuvan rahoituksen määrää niin että alueen rakennerahastokehyksestä irrotettu 6Aika (EARK) osuus sekä ESR rahoitus hyödynnetään mahdollisimman täysimääräisesti alueen elinvoiman ja kasvun edistämiseen.

6Aika strategian koordinointi - projektilla on vahva elinkeinopoliittinen tavoite: tuottavuuden ja talouskasvun voimistaminen.


Toimenpiteet / Sisältö

- 6Aika-hanketoiminnan vaatiman päätöksenteon valmistelu,
- Paikallisen yhteistyöverkoston kokoaminen ja vetäminen
- 6Aika hanketoiminnan alueellisen yhteistyön koordinointi ja linkittäminen osaksi laajempaa aluekehittämistä ja elinvoimaa,
- Kaupungin omarahoitusosuuden käytön suunnittelu ja budjetointi sekä rahoittajayhteydet,
- Hankehakujen sisältöjen määrittely yhdessä muiden kaupunkien kanssa, 
- Kaupungin 6Aika-hankekokonaisuuden koordinointi ja seuranta,
- 6Aika strategian -viestintä alueella
- Kansallisten kokousten valmisteluun osallistuminen (ohjausryhmän jäsenyys, johtoryhmän kokousten valmistelu ja johtoryhmän kaupunkijäsenen ajan tasalla pitäminen)

Projekti toteuttaa Oulun seudun kasvusopimusta Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian keskiössä olevia sisältöjä. Tavoitteena on tuottavuuden ja talouskasvun voimistaminen.
 

Odotettavissa olevat tulokset/tuotokset ja hyödyt

Projektin tuloksena on 6Aika strategian kaupunkikohtainen toimeenpano ja 6Aika rahoituksen täysimääräinen hyödyntäminen Oulun alueella sekä alueen elinvoiman ja kasvun edistämiseen.

Projektin tuomien mahdollisuuksien avulla on toteutettu Oulun kaupungin strategian, Oulun seudun kasvusopimuksen ja Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian keskiössä olevien sisältöjä.

Projektin avulla Ouluun on saatu projekteja, joilla rakennetaan älykästä ja kestävää kaupunkia avoimen datan, avoimien innovaatioalustojen ja avoimen osallisuuden kehittämisen avulla.

6Aika strategian koordinointi - projektin mahdollistaa avoimen datan, innovaatioalustojen ja avoimen osallisuuden kehittämisen:

• mahdollistaa paremmat ja tehokkaammat palvelut, laajemman osallistumisen ja kilpailukykyisemmän liiketoiminnan, 
• kehittää tiedolla johtamista ja tuottaa entistä kehittyneempää tietoa päätöksenteon ja toiminnan vaikuttavuuden tueksi, 
• tukea parempien verkkopalveluiden kehittämistä perinteisten palvelujen rinnalle palvelujen saatavuuden, vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi, 
• rakentaa osalta ketterämpää julkisorganisaatiota: entisillä tai vähenevillä verotuloilla entistä enemmän ja parempia palveluja ja entistä parempi reagointi kaupunkilaisten kysynnän ja tarpeiden muutoksiin, 
• ottaa laajemmin hyötykäyttöön kaupunkiyhteisön innovointikapasiteetin, • on mukana rakentamassa entistä kestävämpiä kaupunkeja, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuden muutoksiin ja tarttumaan niiden luomiin mahdollisuuksiin. 
- on mukana rakentamassa entistä kestävämpiä kaupunkeja, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuden muutoksiin ja tarttumaan niiden luomiin mahdollisuuksiin.
 

Yhteistyökumppanit

Kaupunkiorganisaation ulkoiset 

- Forum Virium Helsinki (FVH) 
- Uudenmaanliitto 
- Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun kaupunki, Tampereen kaupunki 
- OAMK 
- Oulun yliopisto 
- PPSHP 
- VTT 
- Diak 
- OSAO 
- OAKK

Projektin vastuullinen johtaja: innovaatiopäällikkö Aarne Kultalahti.
Kaupunkikoordinaattori Soile Jokinen. Sähköposti: etunimi,sukunimi (at) businessoulu.com.

 

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta