6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

Energiaviisaat kaupungit EKAT, Oulun kaupunki, tilakeskus


Projektin tausta 

Suomen kuusi suurinta kaupunkia on valmistellut syksyn 2017 6Aika -hakuun Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeen, jonka päätoteuttajana toimii Tampereen kaupunki. Yhteishankkeen tuloksena odotetaan syntyvän kaupunkien rakennuskannan energiatehokkuuden kehittämiseen soveltuvia toimintamalleja ja ratkaisuja, jotka ovat monistettavissa muihin kaupunkeihin ja yksityisiin rakennuksiin. Oulun kaupunki on mukana hankkeessa liikelaitos Tilakeskuksen osaprojektilla. 
 

Tavoitteet 

Tavoitteena on nostaa hankkeeseen osallistuvat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, 0-energiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa. 
 

Tilakeskuksen osaprojektin toimenpiteet 

1) Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen 

Aktivoidaan rakennusten käyttäjiä toimimaan entistä energiaa säästävämmällä tavalla mittaamalla ja havainnollistamalla käyttäjille, miten he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa rakennusten energiankulutukseen. Pilottikohteina Oulussa ovat Talvikankaan koulu ja Kuivasjärven päiväkoti. 

2) 0-Energiakortteleiden kehittäminen 

Luodaan energiavisio Oulun pilottikohteeksi valitulla Raksilan urheilualueella, jossa on tarve toteuttaa energiaremontti. Raksilan korttelille tehdään energiatehokkuustarkastelu, jossa yksittäisen rakennuksen optimoinnin sijaan tarkasteluun otetaan laajempi kokonaisuus. 

http://energiaviisaat.fi/

Oulun kaupunki, liikelaitos Tilakeskus 
Projektipäällikkö Johanna Mäkelä, email: etunimi.sukunimi@ouka.fi 

 

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta