6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

Hippa - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla, Oulun kaupunki

Ammattikorkeakoulujen ja kaupunkien koordinoima HIPPA-hanke toteutuu pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa. Tarkoituksena on tukea pk-yritysten käyttäjälähtöistä kehittämistä.

HIPPA-hankkeessa osallistujat pääsevät mukaan yhteiskehittely- ja testausprosesseihin, jossa annetaan ensi käden tietoa asukkaiden ja palveluasumisen tarpeista. Testausprosesseista kerätään tietoa mm. tuotteiden ja palveluiden käytettävyydestä ja toimivuudesta.

Lisäksi hankkeessa pidetään ajankohtaistapahtumia ja koulutuksia, jossa kuullaan kaikkien ääntä tasavertaisesti. Monipuolisten kokemusten ja mielipiteiden huomioonottaminen rikastuttaa kehittäjien ymmärrystä ja parantaa ratkaisujen toimivuutta

Projekti vastaa Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen tarpeeseen vahvistaa digitalisaation hyödyntämistä. Digitalisaatio luo mahdollisuuksia kehittää palveluasumisympäristöä ja itsenäistä asumista tukevaa palvelutoimintaa kustannustehokkaasti. Suunnittelussa, rakentamisessa ja palveluasumisessa pitää kyetä yhdistämään loppukäyttäjien, palveluasumisyksiköiden sekä palveluja ja ratkaisuja tuottavien yritysten tarpeet ja monialainen osaaminen. Sovellettavissa olevaa teknologiaa on, mutta tarpeen ja tarjonnan kohtaaminen on satunnaista.

Kohtaamisen systematisointi vaatii käyttäjälähtöistä ja monialaista yhteiskehittämistä yritysten kehittämisprosesseissa sekä ratkaisujen monipuolista testausta sekä ketterää käyttöönottoa palveluasumista tuottavissa organisaatioissa (yksityiset, julkiset, kolmas sektori). OAMK vastaa yhteiskehittämisen fasilitointiprosesseista ja Oulun kaupunki hoitaa yritysten tuotteiden ja palveluiden testausprosessit tuotteistetulla innovaatioalustalla, Oulu Welfare Lab:ssa. Oulun tuotteistetut yhteiskehittämisen ja testaamisen prosessit mahdollistavat toiminnan ketterän laajentamisen asumispalveluihin.
 

Projektin tavoitteet

• Oukan osalta projektissa katsotaan asiakastarpeita laajasti kotona asumisen tukemiseen toimintakykyisyyden, turvallisuuden ja itsemääräämisoikeuden näkökulmista. Tarpeet tuodaan tuotekehittäjille tiedoksi, tarpeisiin vastaavia kehitettyjä ratkaisuja testataan aidossa käyttöympäristössä Haukiputaan alueella.

• Hankkeella lisätään ymmärrystä digitaalisista ja teknologisista palveluista ja tuotteista, vaihdetaan tietoa muiden 6aika-kaupunkien kanssa tarpeista, yhteiskehittämisestä, yritysyhteistyöstä ja testauksesta.

• Osallistamalla yritykset saadaan tuotua kehitykseen käyttäjien tarpeet ja testattua tarpeita vastaavia ratkaisuja.

• Oukan tavoitteena on asiakashyödyn lisääminen ja mahdollisesti työn tuottavuuden parantaminen.

• Projektin tavoitteena on tuottaa monialaisesti palveluasumisessa tarvittavia digitalisuutta ja teknologiaa käyttäviä ratkaisuja hyödyntämällä jo olemassa olevia kehittämisympäristöjä, -palveluja ja verkostoja.

• Projektissa ammattikorkeakoulut tukevat yrityksiä tuottamaan digitaalisuutta ja teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja palveluasumiseen

1) toteuttamalla loppukäyttäjien, pk-yritysten, kaupunkien, järjestöjen ja korkeakoulujen yhteiskehittämisprosesseja. Toimijat saadaan mukaan yhdistämällä hyvinvointi-, rakennus-, tietoverkko- ja liiketoiminta-alojen verkostot. Ratkaisuissa yhdistetään kuntalaisten toiminnasta ja hyvinvoinnista, rakennetusta ympäristöstä sekä open ja big datasta saatavaa tietoa.

2) tarjoamalla yrityksille uusien tuotteiden ja palvelujen testaus- ja piloitointipalveluja (testiympäristöt ja -palvelut hyödyntäen ja kehittäen edelleen olemassa olevia alustoja ja ympäristöjä). (Oulussa Oulu WelfareLab)

3) ohjaamalla yrityksiä yrityspalvelujen pariin testattujen palveluiden/tuotteiden viemiseksi markkinoille. (Oulussa BusinessOulu)

· Projektissa tehdään yhteistyötä OAMK:n opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat keräävät laajasti asiakastarpeita toimintakykyisyyden, turvallisuuden ja itsemääräämisoikeuden näkökulmista. Tällä pyritään saavuttamaan laaja asiakasymmärrys. Kerätyt tarpeet / ongelmat / haasteet tuodaan yritysten tietoon ja toteutetaan yhteiskehittämisen prosesseja.

• Kehitettyjä tuotteita testataan Oukalla (Haukiputaalla) aidossa käyttäjäympäristössä, mutta myös simulaatioympäristöissä (OAMK) ja Oulun palvelusäätiöllä. Myös pelillisyys on teemana mukana tuotekehityksessä

https://hippa.metropolia.fi/
 

Yhteyshenkilöt Oulun kaupungilla:

Projektipäällikkö
Päivi Meriläinen
paivi.merilainen (at) ouka.fi


Anna Haverinen
Vanhustyön johtaja
anna.haverinen (at) ouka.fi

 

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta