6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

Osaamisen pelimerkit, OAMK

 

Osaamisen pelimerkit on kuuden pelikouluttajaoppilaitoksen yhteishanke, jonka tavoitteena on tehdä pelialan osaaminen näkyväksi. Hanke keskittyy pelialan työelämätarpeiden kartoittamiseen, koulutuksen kehittämiseen ja alan toimijoiden entistä tiiviimpään vuoropuheluun. Sen aikana luodaan pelialan oma digitaalinen  osaamismerkkijärjestelmä, jonka avulla osaamista voidaan arvioida alalla yhtenäisesti.

Hanke tiivistää oppilaitosten yhteistyötä monialaisissa peliprojekteissa ja yhteisillä kursseilla. Työnantajat, kouluttajat ja opiskelijat saatetaan yhteen myös paikallisissa ja valtakunnallisessa tapahtumissa. Bit1  on kilpailu- ja verkostoitumistapahtuma, jonka yhteydessä valitaan vuoden paras opiskelijatyönä tehty peli. Tapahtuma antaa pelinkehittäjille mahdollisuuden saada palautetta pelialan ammattilaisilta, verkostoitua ja hakea harjoittelu- ja työpaikkoja.

Päätoteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Amiedu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Haasteisiin voidaan vastata kehittämällä osaamisen tunnistamisen välineitä, lisäämällä vuoropuhelua ja yhteistyötä eri oppilaitosten välillä, oppilaitosten ja pelialan yritysten välillä sekä oppilaitosten ja pelien julkaisijoiden välillä.

Hankkeen päätavoitteina on työelämätarpeiden kartoittaminen, nuorten ja opiskelijoiden pelialan osaamisen tunnistaminen & tunnustaminen, siirtymien helpottaminen ja pelialan koulutuksen laadun parantaminen. Siihen päästään muun muassa seuraavin keinoin:

  • luodaan pelialalle digitaalinen osaamismerkkijärjestelmä (open badge*) informaalin osaamisen tunnistamiseen yhteistyössä pelitalojen kanssa. Järjestelmällä tavoitellaan yhtenäisiä, työelämän todellisista tarpeista kumpuavia osaamis- ja arviointikriteerejä. Yhtenä tavoitteena on lisäksi tunnistaa paremmin yksilön ja yhteisön osaamisen ja kehittämisen tarpeet, ja tätä kautta myös alan koulutuksen työelämävastaavuutta voidaan kehittää. Osaamismerkkien hyväksilukua opintoihin hakeutumisvaiheessa ja AHOToinnissa (aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)selvitetään hankkeen aikana.
  • lisätään oppilaitosten yhteistyötä monialaisten tiimien synnyttämiseksi pelinkehitysprojektin ympärille muun muassa liiketalouden ja pelialan opiskelijoiden kesken. Yhtenä toimenpiteenä on muun muassa yrittäjyystietouden lisääminen opiskelijoiden keskuudessa.
  • järjestetään ja vakiinnutetaan vuosittaiset pelitapahtumat (hankkeen aikana 2 kpl isoja tapahtumia), joissa opiskelijoiden ja nuorten monialaiset tiimit voivat esitellä luomiaan pelejä potentiaalisille julkaisijoille ja verkostoitua alan yritysten ja toisten opiskelijoiden kanssa. Tapahtumassa työnantajat voivat esittäytyä tarjoamalla esimerkiksi harjoittelu- tai työpaikkoja, ja samalla alan koulutuksen tasoa tuodaan esille niin nuorille potentiaalisille opiskelijoille kuin pelialan ammattilaisille. Lisäksi järjestetään pienempiä, paikallisia tapahtumia peliyritysten ja opiskelijoiden törmäyttämiseksi.

Yhtenä hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy työelämäpuolenkin hyväksymä kansallinen osaamismerkkijärjestelmä, joka auttaa siirtymisessä niin koulutukseen kuin työelämään. Hankkeen päättyessä merkkejä on testattu ja otettu käyttöön kaikissa osatoteuttajaorganisaatioissa, joissa on pelialan koulutusta/toimintaa.

Lisäksi merkkejä on kehitetty ja testattu kaikissa pelitapahtumissa, ja markkinoitu muille pelialan koulutusta, kursseja tai työpajatoimintaa järjestäville tahoille kuutoskaupungeissa.

Toinen konkreettinen tulos on uudenlainen, vuosittain järjestettävä pelialan tapahtuma, jossa opiskelijat voivat hankkia julkaisijoita peleilleen, verkostoitua keskenään sekä löytää työ-, kesätyö- tai harjoittelupaikkoja. Hankkeen päättyessä isompi tapahtuma on järjestetty kaksi kertaa (Hki, Tampere) ja sen jatkorahoitus on selvitetty (yrityssponsorit/pääsylippu/kaupungin tuki/näiden yhdistelmä). Paikallistapahtumista luodaan joustava malli, jota voidaan tarjota myös muille paikkakunnille.

Kolmas tulos on pelialan koulutuksen laadun parantuminen vastaamaan paremmin työnantajien tarpeita, mikä myös osaltaan auttaa valmistuneita opiskelijoita siirtymään työelämään. Hankkeessa kehitettävä monialainen yhteistyön malli vahvistaa myös opiskelijoiden yrittäjyysosaamista ja on lisäetu pelimarkkinoilla, jossa eri alojen hyötypelit ovat nousussa.

Yhteyshenkilö OAMKissa:

Lehtori Erkki Nuottila
Luovat alat
Oulun ammattikorkeakoulu
erkki.nuottala (at) oamk.fi
040 1415228

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta