Ajankohtaista - Turvallinen Oulu

< Takaisin

Järjestötoimija tai yritys - Tule mukaan kehittämään vapaa-ajan toimintaa oululaisille nuorille

Oulun kaupungin Turvallinen Oulu -hanke pyytää järjestötoimijoita ja yrityksiä kokeilukehittämään vapaa-ajan ja loma-ajan toimintaa erityisesti eri kieli- ja kulttuuritaustaisille 12-35-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille vuoden 2021 aikana.

Useilla nuorilla on vapaa-aikanaan ja loma-aikoina tarve maksuttomalle vapaa-ajan toiminnalle, jossa tapaa muita nuoria, kokee kuuluvansa joukkoon ja voi saada aikuisen tukea. 

Jaossa on maksimissaan 30 000 euroa ja jaettava summa yhtä toimintaa kohden on korkeintaan 5 000 euroa.

Toimija voi ehdottaa hakuun useampaa toimintoa. Osallistuvalla järjestöllä tai yhdistyksellä tai yrityksellä tulee olla Y-tunnus ja toimijan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Kyseessä ei ole avustus, vaan palveluiden osto. 

Asiantuntijaryhmässä tehdään esikarsinta esitettyjen hankinnan kriteerien ja valinnan arvioinnin perusteiden mukaisesti. 

Aikataulu: 

vaihe 1: Haku aukeaa 2.2.2021 

vaihe 2: Täytä yhteistyöesitys 7.3.2021 mennessä oheisella hakemuksella: Hakemuslomake (word)

vaihe 2: Asiantuntijaryhmässä tehdään esikarsinta esitettyjen hankinnan kriteerien ja valinnan arvioinnin perusteiden perusteella.

vaihe 3: Jatkoon päässeiden yhteistyöesitysten esittely ja jatkoideointi Teams-työpajassa: ma 15.3.2021 klo 14-16. 

vaihe 4: Asiantuntijaryhmässä tehdään päätös mukaan valituista toimijoista esitettyjen hankinnan kriteerien ja valinnan arvioinnin perusteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että päätös ilmoitetaan rahoitettavista ideoista hakijoille viimeistään 31.3.2021 mennessä. 

vaihe 5: Raportointi ja laskutus tehdään toteutuksen jälkeen kuukauden sisällä, mielellään 30.11.2021 mennessä. Mikäli toteutus on niin loppuvuodesta, että laskutus menisi vuoden 2022 tammikuulle, laskutuksesta tulee sopia erikseen. Lisäksi edellytetään, että palvelun tuottaja esittelee toteutuksen Turvallinen Oulu-hankkeen kotouttamisen projektiryhmälle erikseen sovittuna aikana vuonna 2021. 


Pyydämme hakemuksia 7.3.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi ja sari.lahdenpera@ouka.fi viestikenttään OUKA/6537/12.00.02/2019. 

Hankinnan kriteerit ja valinnan arvioinnin perusteet

Kriteereistä kuusi ensimmäistä ovat sellaisia, jotka ovat ehdottomia edellytyksiä. Jos hakija ei näitä täytä, hakemus hylätään. Kohdat 7.-9. katsotaan eduksi hakijalle, mikäli ne täyttyvät. 

 1. Toiminta tulee kohdentaa 12-35-vuotiaille oululaisille nuorille huhtikuun – joulukuun 2021 aikana. Toiminnan järjestäjä voi kohdentaa ja rajata toiminnan ikärajoja harkintansa mukaan, mutta siinä tulee ottaa huomioon toiminnan sopivuus ikäryhmälle. Alaikäisille tulee pääsääntöisesti tarjota erillistä toimintaa.   
 2. Toiminnan tulee ennaltaehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia sekä tukea myös muita Turvallinen Oulu -hankkeen tavoitteita.
  Tavoitteena ​on:  

  - Vähentää seksuaalirikoksia ja seksuaalista häirintää ja sen uhkaa​
  - Vahvistaa lasten ja nuorten aktiivista roolia yhteisön jäseninä​
  - Tukea perheitä ja lisätä tietoa seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ​
  - Vahvistaa lasten, nuorten ja vanhempien media- ja turvataitoja ​
  - Vahvistaa maahanmuuttajien yhteisöön integroitumista
  - Ennaltaehkäistä uusintarikollisuutta sekä kuntouttaa nuoria rikoksentekijöitä 

 3. Toiminnan tulee olla asiakkaalle maksutonta.  
 4. Toimijan tulee sitoutua yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen.  
 5. Toiminta tavoittaa nuoria eri kieli- ja kulttuuritaustoista ja tukee kaksisuuntaista kotouttamista.  
 6. Toimija vastaa siitä, että toiminnassa otetaan huomioon koronaan liittyvät ohjeistukset ja rajoitukset.  
 7. Toiminnan suunnittelussa tulee osallistaa mahdollisuuksien mukaan osallistujia, joka mataloittaa kynnystä osallistua toimintaan.  
 8. Eduksi katsotaan, jos hakijalla on osaamista eri kieli- ja kulttuuritaustaisten nuorten kanssa työskentelystä.  
 9. Eduksi katsotaan, jos rahoituksella työllistetään kohderyhmään kuuluvia eli nuoria.  

 

Sopimus ja laskutus

 • Valittujen hakijoiden kanssa tehdään ostopalvelusopimus.
 • Myönnetyllä rahasummalla voi palkata työntekijöitä, hankkia toimintaan tarvittavaa materiaalia, elintarvikkeita, välineitä, laitteistoa, vuokrata tiloja, tilata esiintyjiä tai muuta, joka tukee toiminnan toteuttamista.
 • Toiminta ostetaan ostopalveluna Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimesta. Toimittaja laskuttaa kokeilun kaupungin sähköisen järjestelmän kautta. Toimittaja joutuu vastaamaan omista vakuutus-, vero- ja työnantaja velvollisuuksistaan. 
 • Toimittaja laskuttaa koko haetun summan toteutettuaan toiminnan. Liitteenä tulee olla kirjallinen raportti toteutuksesta sekä tositteet kuluista. Mikäli toimija tarvitsee korvauksen toiminnan järjestämiseen ennen toteutuksen aloittamista, asiasta voidaan sopia erikseen. 
 • Maksatuksen edellytyksenä on, että hakija on toteuttaa toiminnan suunnitelman mukaisesti, jättää raportin määräaikaan mennessä ja esittelee toiminnan erikseen sovittavana aikana projektiryhmälle. Jos hakija ei toteuta edellisiä, korvausta ei makseta.

Arviointi ja raportointi

Hyväksytyiltä projekteilta edellytetään kirjallista raportointia ja toiminnan esittelyä projektiryhmälle, jonka lisäksi voi olla valokuvia, blogi tai esittelyvideo.

Loppuraportti tulee palauttaa viimeistään 10.1.2022. Raportointipohja toimitetaan valituille toiminnan järjestäjille.


Lisätietoja

Monikulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Sari Lahdenperä, p, 044 7038245, sari.lahdenpera[at]ouka.fi
Projektijohtaja Kati Kettukivi, p. 040 1677049, kati.kettukivi[at]ouka.fi 
www.ouka.fi/turvallinenoulu 

Jakolinkki