Ajankohtaista - Turvallinen Oulu

< Takaisin

Lisää tietoa ja avoimuutta

Turvallinen Oulu -hankkeen pääavoitteena on ennaltaehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia Oulussa. Hanke on täydentynyt uusilla osaajilla: tiimi on nyt 13-henkinen. 

Hankkeessa ovat hiljattain työnsä aloittaneet projektikoordinaattorit Hanna Poijula ja Susanna Kauppinen, mediakasvattaja Arttu Kuivala sekä nuorten pariin jalkautuvat ohjaajat Kati Hopiavuori, Hillevi Bruhn, Saeed Ghassabzadeh ja Shengfiny “Sege” Bol. Lisäksi hankkeessa on mukana harjoittelijana kasvatustieteen maisteriopiskelija Laura Metsävainio. Jo elokuun alussa käynnistyi psykososiaalisen tuen Nopsa-tiimin työ.

Materiaaleja eri-ikäisille

Projektikoordinaattorit tulevat muun muassa suunnittelemaan ja kokoamaan eri-ikäisille lapsille ja nuorille sekä opetushenkilöstölle koulutuksia, opetusmateriaalia ja tietopaketteja opetussuunnitelmien hyvinvoinnin sisältöjen avaamiseksi ja käytännön opetustyön tueksi. Mediakasvattaja jalkautuu esiopetuksen pariin ja antaa kohdistettua tukea media- ja turvataitojen käsittelyyn esiopetusryhmissä koko Oulun tasolla. Mediakasvattaja räätälöi myös materiaaleja esiopetukseen sopiviksi paketeiksi.

Projektikoordinaattori Susanna Kauppinen, mediakasvattaja Arttu Kuivala ja projektikoordinaattori Hanna Poijula lähtevät innolla taklaamaan uusia haasteita.
 

Ohjaajat nuorten parissa

Hankkeen jalkautuviin ohjaajiin voi törmätä Oulun kaduilla sekä arki-iltaisin että viikonloppuisin. Jalkautuvalla työllä tarkoitetaan nuorten kohtaamista julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa; tavoitteena on luoda viihtyisiä ja turvallisia tiloja nuorille. Ohjaajien pääasiallinen tehtävä on liikkua ja näkyä siellä, missä nuoret viettävät aikaansa. Myös erilaiset tapahtumat, toiminnot ja yhteistyö eri tahojen kanssa on oleellinen osa ohjaajien arkea. Ohjaajien keskuudesta löytyy osaamista erityisesti monikulttuurisen, kohdennetun sekä verkkonuorisotyön parista.

Ohjaajat Saeed Ghassabzadeh, Hillevi Bruhn, Kati Hopiavuori ja Shengfiny Bol odottavat nuorten kohtaamista.
 

Nettimaailman pelisäännöt tutuiksi

Näin tiimiläiset avaavat tämänhetkisiä mietteitään:

“Tavoitteenamme on edistää niin vanhempien, opetushenkilöstön kuin lastenkin tietoutta aiheesta. Toivomme, että keskustelukulttuuri ja avoimuus kasvavat tämän hankkeen myötä ja eri osapuolet uskaltavat ottaa herkempiäkin aiheita puheeksi.

Haluamme vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristössä toimivien aikuisten osaamista niin, että he kokevat kykenevänsä keskustelemaan luontevasti aiheesta hyvässä vuorovaikutuksessa. Jotta pystymme ennaltaehkäisemään lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, -häirintää ja houkuttelua, koko kasvuympäristön täytyy toimia yhdessä lapsen oikeuksia puolustaen. On tärkeää viedä lapsille ja nuorille viestiä siitä, että me aikuiset välitämme ja olemme aidosti kiinnostuneita heidän elämästään ja hyvinvoinnistaan.

Kun lapsi lähtee kouluun, hänen kanssaan käydään usein tarkasti läpi liikennesäännöt, miten katu ylitetään ja katsotaan että koulutie on turvallinen. Lapsi saa usein ensimmäisen kännykkänsä aloittaessaan koulutaipaleensa. Millä valmiuksilla ja pelisäännöillä lapset suuntaavat nettimaailmaan ja verkkoliikenteeseen? Aikuisten tehtävänä on huolehtia, että myös nämä pelisäännöt tulevat tutuiksi lapsille ja nuorille.”

 

Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin Oulun kaupungin nettisivuilla: www.ouka.fi/turvallinenoulu. Hanke näkyy Oulun kaupungin somekanavilla (Facebook, Twitter, Instagram & Youtube) ja myös Nuorten Oulu -Instagram-tilillä. Asioita voi seurata hästägillä #turvallinenoulu.


Lisätietoja:
projektijohtaja, Kati Kaarlejärvi, p. 040 1677 049, kati.kaartlejarvi[at]ouka.fi

Jakolinkki