6Aika-artikkelit

< Takaisin

CircVol-hankkeen järjestämä työpaja kokosi kiiminkiläisiä ja Välimaan kiertotalousalueen toimijoita keskustelemaan

Välimaan työpaja

 

Työpajaan kokoontui 24 kuntalaista yhdessä Kiertokaaren sekä Lassila&Tikanojan edustajien kanssa. Tilaisuudessa saatiin tietoa alueen ympäristöasioista, ja vastauksia askarruttaviin kysymyksiin. Työpajaan osallistuneet kirjasivat ylös myös kiertotalousalueen tuomia mahdollisuuksia. 

Lassila&Tikanoja on aloittanut materiaalitehokkuuskeskuksen rakentamisen lokakuussa. Kiertokaari aloittaa rakentamisen suunnitelmien mukaan vuonna 2021.

Välimaan kiertotalousalueella kiertotalousalan toimijat voivat jatkossa kehittää uusia käsittelymenetelmiä, innovaatioita ja tuotteita. Alueellinen yhteistyö luo eväitä uusiin palveluihin, työpaikkoihin ja liiketoimintamahdollisuuksiin.

Nykytilanteessa Oulun seudulla on vain vähän kiertotaloustoimintaan soveltuvia alueita, minkä vuoksi teollisuudessa ja rakentamisessa syntyviä sivuvirtoja, purkumateriaaleja ja pilaantuneita maita on jouduttu kuljettamaan välillä hyvinkin kauas pois Oulun talousalueelta. Tämä ei ole järkevää, kustannustehokasta eikä ekologista.

Tällä hetkellä Välimaalla ovat meneillään toiminnalle oleellisen infran rakennustyöt. Tiestö toteutetaan yksityistieverkostona. Alueen toimijat vastaavat jäte- ja hulevesien erottelusta ja niihin kuuluvista rakenteista.

Alueelle tulee jätevesipumppaamo, jonka avulla jätevedet johdetaan vedenpuhdistamolle. Alueen hulevesien laaduntarkkailu on jo aloitettu näytteenotolla alueen valtaojasta.

- Hanke on 30-50 vuoden aikajänteelle suunniteltu hanke, jota rakennetaan vaiheittain eteenpäin, kertoi Lassila&Tikanojan liiketoimintajohtaja Ari-Pekka Heikkilä.

- Jätteet vastaanotetaan, esikäsitellään, käsitellään ja sitten hyödynnetään niin paljon kuin mahdollista. Se mitä ei pystytä, loppusijoitetaan, sanoi Heikkilä.

- Kaikki käsittelyvedet, jotka ovat jätteen kanssa olleet tekemisissä, viemäröidään. Suunnittelussa on Natura-asiat huomioitu YVA-käsittelyvaiheessa, totesi Kiertokaaren ympäristöpäällikkö Helmi Riihimäki.

Uuden seudullisen kiertotalousalueen kehittäminen Kiimingin Välimaalle toteuttaa kaupungin ympäristöohjelman kiertotaloustavoitteita sekä pitkällä tähtäimellä myös hiilineutraaliustavoitetta. Kiertotalous kannustaa materiaalien kestävään hyödyntämiseen lisäämällä uusiomateriaalien käyttöä. Materiaaleja kierrättämällä säästetään raaka-aineita ja luonnonvaroja.

CircVol-hanke on osa 6Aika-strategiaa ja sen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Uudenmaan liitto. Työpajan sisältöjen kehittämiseen osallistuivat Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu.

 

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta