Koulutukset

Koulutusta Turvallinen Oulu -hankkeelta

Turvallinen Oulu -hanke kouluttaa tällä hetkellä seuraavista teemoista:

  • Tunne- ja turvataitokasvatus
  • Sosiaalisen median vaarat ja digiturvataidot
  • Perhe Yhtenäiseksi -toimintamalli
  • Nuoriin rikoksentekijöihin liittyvät teemat

Koulutukset on suunnattu ensisijaisesti Oulun kaupungin henkilöstölle ja Oulun alueen toimijoille, erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Myös Oulun ulkopuolelta pyyntöjä koulutuksista voi esittää ja ne arvioidaan aina tilannekohtaisesti.

Hankkeen asiantuntijoita voi pyytää aiheista myös puheenvuoroja lapsille ja nuorille sekä vanhemmille ja huoltajille suunnattuihin tilaisuuksiin. 

Tunne- ja turvataitokasvatuksen, sosiaalisen median ja Perhe Yhtenäiseksi -toimintamallin koulutuksista ja puheenvuoroista voit ottaa yhteyttä kehittäjäopettajaan: 

Satu-Maaria Toppinen, satu-maaria.toppinen@ouka.fi

Nuoriin rikoksentekijöihin liittyvistä koulutuksista ja puheenvuoroista voit ottaa yhteyttä NURRI-hankkeen projektikoordinaattoriin:

Annika Niemelä, p. 040 4876798, annika.niemela@ouka.fi

 

Turvallinen Oulu -hanke kouluttanut tuhansia ammattilaisia

Turvallinen Oulu -hanke on kouluttanut toimintansa aikana yli 3500 ammattilaista, mukaan lukien kaikki Oulun alueen peruskoulut. Myös esiopetusyksikköjä on koulutettu tunne- ja turvataitokasvatuksesta ja tällä hetkellä jokaisessa yksikössä on vähintään yksi ammattilainen, jolla on osaamista aiheesta.

Koulutuksien teemoja ovat olleet tunne- ja turvataidot, sosiaalisen median vaarat ja digiturvataidot, kehotunnekasvatus, lasten ja nuorten seksuaalisuuden kehityspolut, seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta sekä puheeksi ottaminen ja kriisiauttaminen. Koulutusta on järjestetty myös turvallisuusosaamisesta ja -johtamisesta, kriisityöstä, seksuaalirikoksentekijän kanssa työskentelystä sekä seksiriippuvuudesta ja sen vaikutuksesta parisuhteeseen ja perheeseen.

Koulutusta on kohdennettu myös suoraan huoltajille ja vanhemmille järjestämällä vanhempainiltoja, webinaareja ja somevartteja. Teemoja ovat olleet mm. sosiaalisen median vaarat ja digiturvataidot, sosiaalisen median sovellukset ja niihin liittyvät ilmiöt, turvallinen digiarki, tunne- ja turvataidot, kehotunnekasvatus sekä nuorten päihteiden käyttö ja väkivaltailmiöt. 

Koulutuksia ovat rahoittaneet Opetushallitus, opetus- ja Kulttuuriministeriö, oikeusministeriö sekä sosiaali- ja Terveysministeriö. 

Lue lisää järjestetyistä koulutuksista: Turvallinen Oulu -hanke on kouluttanut tuhansia ammattilaisia (julkaistu 1.6.2021)

Lisätietoja Turvallinen Oulu -hankkeen koulutustilaisuuksista vuosina 2019 - 2021:

Opetushallituksen rahoittamat koulutukset (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamat koulutukset (pdf)

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden koulutuskalenteri

Hyvinvointipalveluiden koulutuskalenteri

 

Muiden toimijoiden koulutuksia: 

Peruskurssi ja työkalut kehotunnekasvatukseen -verkkokurssi (Väestöliitto)

Syventävä kurssi kehotunnekasvatukseen -verkkokurssi (Väestöliitto)

Et ole yksin -verkkokoulutukset (Et ole yksin-hanke, Väestöliitto)

 

Turvallinen Oulu -hankkeen logo

Palaute

 

Anna palautteesi koulutuksista ja tilaisuuksista